Sinds kort gaan alle derdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs 30 uur verplicht op stage. Vaak regelen de leerlingen dit zelfstandig, maar als er hulp bij nodig is krijgen zij die. De start was moeizaam, maar nadat er veel energie en geld is ingestoken loopt het nu als een trein. Helaas, in de bezuinigingsplannen van de regering staat dat er met ingang van het schooljaar 2015-2016 er geen financiering meer vanuit de overheid is en de verplichting er af gaat. GroenLinks betreurt dit erg en is bang dat daarmee deze prima stage weer gestopt wordt.

Enkele leden van GroenLinks werkten kort geleden bij de natuurwerkgroep EnHOe. Daar deden juist enkele jongeren hun laatste uren van hun maatschappelijke stage. Zij kregen een certificaat en een was er al zeker van dat hij als vrijwilliger mee zou blijven doen. Dat was nu juist een van de doelen van de maatschappelijke stage. Daarnaast zijn er meer waardevolle aspecten aan deze stage. Jongeren komen in aanraking met heel andere facetten van de samenleving dan ze op school zien. Ook het zelf organiseren van deze stages is een waardevolle leerervaring. Voor leerlingen die nog geen goede beroepskeuze hebben kunnen maken, kan de stage hiervoor een ondersteuning zijn.

In de gemeente Enschede werken de scholen samen in het project "Samenwerking maatschappelijke stage Enschede". De scholen gebruiken dezelfde formulieren en de leerlingen kunnen gebruik maken van alle contacten die er zijn.

Tal van organisaties werken mee en zijn blij om jonge mensen binnen hun deuren te krijgen. Zij beseffen dat ze in de toekomst afhankelijk zullen zijn van deze generatie vrijwilligers. De leerlingen zijn veelal enthousiast over de stage en ook de gemeente Enschede wil graag doorgaan. Ik hoor van scholen dat ook zij de maatschappelijke stage heel waardevol vinden, maar als de financiering en verplichting hiervan stopt, zullen zij heroverwegen, wat in het schoolprogramma het belangrijkste is. Niet zeker is dat de maatschappelijke stages dan in stand zullen blijven.

GroenLinks ervaart in het stoppen (van de verplichting) van maatschappelijke stages een vernietiging van kapitaal; menselijk, organisatorisch en financieel. GroenLinks heeft daarom artikel 38 vragen gesteld om de mening van het college hierover te horen. GroenLinks hoopt dat de stage voor Enschede behouden kan blijven.