Of een 18-jarige al toe is aan prostitutie wordt breed betwijfeld. Maar het grootste probleem van legale prostitutie met 18 jaar is wel dat meisjes die slachtoffer worden van ‘loverboys’ zo moeilijk geholpen kunnen worden. Dat was de reden dat GroenLinks enkele jaren geleden, samen met anderen, een motie heeft ingediend waarin ze het college opdraagt bij het Rijk te pleiten voor het verhogen van de prostitutieleeftijd van 18 naar 21 jaar.

Intussen zijn er enkele jaren voorbij gegaan en onlangs konden we in de krant lezen dat in Amsterdam de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar gaat. Een goede aanleiding om weer eens te informeren hoe het er in Enschede voorstaat. Want het is een gegeven dat prostitutie een hard bestaan is waar maar zelden in vrijheid voor wordt gekozen. Als mensen iets ouder zijn staan ze wellicht wat sterker bij het maken van hun keuze.

Destijds werd verwacht dat spoedig een nieuwe Wet ‘regulering prostitutie’ ingevoerd zou worden. In deze wet zou de minimumleeftijd omhoog gaan. Echter, deze wet is blijven steken bij de eerste kamer. Die is bang dat controle en handhaving onmogelijk zullen blijken en wil daarom deze wet (nog) niet aannemen. Daarnaast wordt eraan getwijfeld of de jonge prostituees wel werkelijk beschermd worden door de leeftijdsverhoging. Het risico is dat zij de illegaliteit ingaan en er geen enkele controle meer is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nu kan een enkeling nog wel eens (via internet) getraceerd worden, ook dat is dan niet meer mogelijk.

Destijds bleek uit onderzoek van de politie Twente dat er in Enschede bij prostitutiebedrijven geen prostituees werken die nog geen 21 jaar zijn. Navraag leert dat dit nog steeds het geval is. Maar het probleem van jonge meisjes die in handen vallen van loverboys blijft. Vooral meisjes, met een lichte verstandelijke beperking en een problematische thuissituatie zijn hier erg gevoelig voor. Hiervan zijn momenteel weinig meldingen.

In Amsterdam lijkt wat dit betreft een heel andere situatie te bestaan. Daar zouden elke nacht 400 vrouwen misbruikt en uitgebuit worden. Gelukkig doet zich deze situatie in Enschede niet voor. Mochten er echter signalen komen dat er ook in Enschede misbruik voorkomt, zal GroenLinks hier zeker weer aandacht aan besteden.