Toen in december 2012 bekend werd gemaakt dat er geen biedingen waren binnengekomen op de aanbesteding van de luchthaven, sprak ADT van een mislukte aanbesteding en voegde eraan toe dat onderzoek nodig zou zijn, voordat bepaald kon worden hoe verder te gaan. Vrijwel alle fracties hebben afgelopen maandag schande gesproken van het feit dat het college de raad vervolgens buitenspel heeft gezet door kennis te geven van de intentieovereenkomst met Wessels, zonder van raad een besluit te vragen over het vervolg na de mislukte aanbesteding.

In december is afgesproken dat er geen onomkeerbare situaties zouden ontstaan, zolang de raad de nieuwe situatie niet had besproken. Het college breekt woord en dreigt verder te gaan zonder gemeenteraad. GroenLinks vindt dat in de komende raadsvergadering de coalitie de daad bij het woord moet voegen en een positie moet afdwingen in het vervolg van de gebiedsontwikkeling van het voormalige vliegveld. Waarom? Twee redenen.

1. In de kadernota voor de aanbesteding, zijn geen afspraken gemaakt over het scenario van geen biedingen. Dan is het dus aan de raad om de voorwaarden te kiezen waaronder de gebiedsontwikkeling nu verder gaat.

2. Indien er geen concessie wordt verleend, kan niet zondermeer worden teruggevallen op de overige onderdelen van structuurvisie b. De raad moet dan in staat worden gesteld om te kiezen voor een andere, goed doordachte invulling van het totale gebied.

GroenLinks heeft in december meteen gezegd "de markt heeft gesproken: politiek, trek je conclusies." Het onderzoek van ADT - het verslag van enkele telefoontjes - heeft kostbare tijd gekost maar laat duidelijk zien dat twee van de drie gekwalificeerde marktpartijen grote zorgen hadden over de marktpotentie van Luchthaven Twente. Dat zijn zorgen die de politiek zich moet aantrekken, te meer omdat door deze marktpartijen de crisis niet als flauw excuus is gebruikt.

GroenLinks vindt dat de luchthavenplannen opnieuw moeten worden afgewogen. De gekwalificeerde marktpartijen zijn negatief over de marktpotentie van een luchthaven in Twente, in de pers maar ook in het onderzoek van ADT.

Hoe kan je de belastingbetaler met een gerust gevoel garant laten staan voor de leningen die Wessels zal aangaan? Wat zegt het dat hij het wel aandurft als hij zich over een eventueel faillissement niet al te veel zorgen hoeft te maken? Is het niet totaal pervers dat Wessels nog een keertje lekker kan binnenlopen op de bouw van de luchthaven? Wat heeft ADT aan een luchthaveninfrastructuur als onderpand, als dat een domme investering is? De garantstelling en de staatssteun hebben GroenLinks op zijn zachtst gezegd nooit lekker gezeten, maar de mislukte aanbesteding is een nieuw signaal. De waarschuwingen van Schiphol en van Imtech/Egis kun je optellen bij die van onafhankelijke wetenschappers en bij de grote onzekerheid over de passagiersaantallen die de politiek voor lief heeft genomen.

Op basis van een wankel bedrijfsplan geeft geen bank een bankgarantie. Als je geen torenhoge verzekeringspremie wilt betalen, moet je een heel goed onderpand hebben. Wethouder Van Hees heeft onze twijfel niet kunnen wegnemen, aan de bewering dat de beloofde garantstelling marktconform is. Het is nog onduidelijker geworden wat de kwaliteit is van dit onderpand, als je weet dat er zo weinig belangstelling is in de markt om Luchthaven Twente te exploiteren. Maandag 4 maart vergadert de gemeenteraad over de luchthaven.