GroenLinks heeft sinds de WMO bestaat, gevraagd naar een WMO-raad. Want, hoewel de seniorenraad en de gehandicaptenraad prima werk leveren, omvatten zij lang niet alle velden en daarmee de cliƫnten die met de WMO te maken hebben. Bovendien is een WMO-raad een verplichting. GroenLinks is blij, dat er ook in Enschede een WMO-raad zal komen.

Hoe de WMO-raad er uit gaat zien is nog onderwerp van discussie. De gemeente heeft daarin een grote mate van vrijheid en verschillende gemeentes hebben dan ook de meest verschillende uitvoeringen.

Het eerste voorstel dat het college voorlegde kreeg zoveel kritiek van de seniorenraad en de gehandicaptenraad dat het de gemeenteraad niet eens gehaald heeft. Nog voor dat het voorstel besproken was, werd het al terug getrokken. Nu ligt er een nieuw voorstel, dat er veel beter uitziet.

Een belangrijk zorg punt, ook van de seniorenraad en de gehandicaptenraad, is het gevaar van verlies van kennis. Hier is een goede overgangsregeling voor gedacht.

Voor de seniorenraad komt daar nog bij dat zij zorgen hebben over het horen van de ouderen. De ouderen vallen voor een deel wel onder de WMO en dan denk ik aan ouderen met een beperking, maar ook aan de vele oudere vrijwilligers en mantelzorgers. Zij leveren een grote bijdrage aan de samenleving.

Maar een goed ouderen beleid houdt veel meer in dan de inspraak in de WMO. Een steeds groter deel van onze inwoners behoort tot de senioren. Het college heeft de zorgen serieus genomen en zal met een voorstel komen voor een adviesorgaan algemeen ouderenbeleid.

De WMO-raad zelf zal niet een vertegenwoordiging zijn van verschillende groepen, maar zal bestaan uit mensen met een brede kijk op het sociale beleid. Daarnaast moeten zij met verschillende deskundigheden elkaar aanvullen. De valkuil, om dan geen binding meer te hebben met de mensen voor wie het beleid bedoeld is, wordt ook erkend.

Er is een groep mensen in de WMO die heel moeilijk bereikt worden. Om toch contact met hen te houden, en ook hen te betrekken in het beleid, moet een goede werkwijze ontwikkeld worden. Gelukkig zijn er al ervaringen opgedaan die gebruikt kunnen worden.

Blijft nog de evaluatie. Hoe en wanneer zal gekeken worden of de doelstellingen gehaald worden en of de mensen in de WMO zich gehoord voelen. Waarna het beleid en de aanpak zo nodig aangepast zullen worden. Dit is nog een punt van aandacht waar over in het voorstel nog niets te lezen valt. GroenLinks zal hier alert op zijn.