GroenLinks vindt dat de mislukte aanbesteding en de gemeenteraad niet serieus worden genomen door het College van B&W. Nog voordat de politiek over de mislukte aanbesteding heeft kunnen oordelen ligt er al een overeenkomst met Dik Wessels. Tal van onafhankelijke wetenschappers hebben de politiek gewaarschuwd en nu zegt in het ADT-onderzoek naar de mislukte aanbesteding ook de markt: wij hebben geen bieding gedaan want de marktpotentie van een luchthaven in Twente is niet bewezen. De garantstellingen, het gratis gebruik en de staatssteun - GroenLinks vindt dat de politiek opnieuw moet bepalen of ze daar achter kan staan. De belastingbetaler loopt het risico voor vele tientallen miljoenen het schip in te gaan en ziet een zeer waardevol gebied verkwanseld.

In de pers en op internet blijkt dat er mensen zijn die denken dat de luchthaven een kwestie van kiezen is, of van: willen is kunnen. Ondernemers hebben het over nut en noodzaak van de luchthaven, alsof de politiek de komst van een luchthaven heeft tegengehouden en een ondernemer zonder staatssteun een luchthaven kan exploiteren. Deze mensen help ik graag uit de droom: de politiek wil in meerderheid heel graag een luchthaven en laat de belastingbetaler zich daarvoor diep in de schulden steken. Desondanks is het nog steeds niet gelukt.

Dik Wessels wil het na eerder gestrande pogingen opnieuw proberen. Zou hij echt zoveel op hebben met Twente? Een feit is dat hij zo rijk blijft als hij is als de luchthaven onder zijn handen mislukt, want Enschede en Overijssel staan overal garant voor. Hij laat expliciet in de intentieovereenkomst optekenen dat ADT garant moet staan voor alle aangegane leningen (Intentieovereenkomst 5.1f). Winsten zijn voor hem, maar verliezen zijn grotendeels voor de belastingbetaler. De voorwaarde die de politiek heeft gesteld dat er geen financiƫle steun aan de exploitatie wordt gegeven is een wassen neus, omdat er wel 16,2 miljoen euro investeringssteun en garanties worden gegeven.

Wessels verkrijgt daarmee overigens geen zekerheid, aangezien van Brussel geen toestemming voor de genoemde garanties wordt gevraagd, alleen voor de 16,2 miljoen euro. De overheid staat normaal gesproken niet garant voor uw ondernemersrisico, maar in dit geval wel. Dat is staatssteun, die door de Europese Commissie getoetst moet worden. Als ik Wessels was, dan zou ik proberen te voorkomen dat Brussel roet in het eten gooit. Dat de bestuurders dat niet hebben gedaan is onverantwoord. Op 25 februari vergadert de commissie GLT over de ontstane situatie.