Afgelopen maandag was er in het stadhuis een Opinie053-bijeenkomst over duurzaamheid. Een avond waarop diverse burgers en bedrijven hun initiatieven tot verduurzaming toelichtten. Voorafgaand aan deze avond lanceerde GroenLinks het idee om in Enschede een keurmerk duurzaam ondernemen in te voeren, maar ook op de avond zelf leverde interessante inzichten op. Wat in ieder geval duidelijk werd is dat duurzaamheid als thema steeds meer leeft, zowel onder bewoners als bedrijven.

Eén van die bewoners is Agnes Haveman, door het tv-programma Klus je Rijk nu een bekend Enschedese. Ze vertelde enthousiast hoe ze haar jaren-30 woning vergroent. Een dak vol zonnepanelen, veel isolatie en toepassing van de nieuwste technieken moeten ervoor zorgen dat haar woning, die energielabel F had, energieneutraal wordt. Een prachtig voorbeeld dat hopelijk veel inwoners zal inspireren ook hun woning aan te pakken.

Ook elders in de stad zijn bewoners bezig met het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door deel te nemen in buurtenergie-projecten. Door gezamenlijk je woning aan te pakken en gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, of bijvoorbeeld deel te nemen in een windmolenproject, stimuleren bewoners elkaar en kan op investeringskosten worden bespaard. Een initiatief dat wat GroenLinks betreft alle steun verdient en eigenlijk in iedere buurt zou moeten worden opgepakt.

De investeringskosten zijn voor veel bewoners echter nog steeds een drempel om daadwerkelijk hun woning te verduurzamen. Hoewel verduurzaming zichzelf terugverdient, gaan de kosten voor de baten uit. Veel bewoners worden hierdoor weerhouden, vooral als men geen financiële buffer heeft om deze kosten uit te financieren. Via gemeente en provincie is het mogelijk om tegen gunstige tarieven een lening af te sluiten, maar hier wordt nog steeds weinig gebruik van gemaakt. Blijkbaar schrikt het idee van een extra lening, naast de hypotheek, veel woningeigenaren af.

Een ontwikkeling waar GroenLinks daarom veel perspectief in ziet zijn installatiebedrijven die de kosten voor plaatsing van isolatie of zonnepanelen zelf voorschieten en als betaling de besparing op de energierekening voor de eerste 3 tot 5 jaar vragen. Met de stijgende energiekosten en voortschrijdende techniek wordt het voor bedrijven steeds interessanter een dergelijk aanbod te doen en hoeft de bewoner geen lening meer af te sluiten. De eerste bedrijven die een dergelijke regeling aanbieden zijn er al, en hopelijk volgen er op korte termijn meer.

Om echt een sprong te maken met de verduurzaming van de Enschedese woningvoorraad is in deze economisch zware tijd een groeiend besef alleen helaas niet voldoende. Innovatieve financieringsmethoden, waarbij de bewoner/eigenaar zo min mogelijk risico loopt, zouden wel eens het verschil kunnen maken.