Na berichtgeving van Tubantia zaterdag 14 januari, is grotendeels bekend geworden op welke manier de geprekwalificeerde partijen betrokken waren bij de aanbesteding van Luchthaven Twente en hoe door één van die partijen – namelijk Schiphol – werd gedacht over de economische haalbaarheid. D66, SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het College van B&W n.a.v. deze berichtgeving. Lees hier de beantwoording.

GroenLinks denkt dat ADT en onze bestuurders onterecht het beeld hebben gecreëerd dat er tijdens de aanbestedingsprocedure volop belangstelling was vanuit de markt om de luchthaven te exploiteren. Uit de reacties van de marktpartijen in Tubantia blijkt dat die belangstelling bij twee van de drie gekwalificeerde partijen niet of in beperkte mate aanwezig was.

Het college schrijft niet op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van een analyse door Schiphol. GroenLinks vraagt zich af welke informatie bij ADT bekend was, eventueel via oud-wethouder Helder. Hij zei in Tubantia dat hij indertijd door Schiphol is geïnformeerd over ‘hoe de vlag erbij hing’.

GroenLinks vindt dat het negatieve rapport ofwel het negatieve oordeel van Schiphol over Luchthaven Twente, bij de raad bekend gemaakt had moeten rond 2009. Juist vanwege de grote twijfels over de economische haalbaarheid van Luchthaven Twente en de politieke besluitvorming daarover. Schiphol sloot aan bij de conclusies van o.a. het LEK-rapport, SEO Economisch onderzoek en luchtvaarteconoom Hans Heerkens. Vele waarschuwingen van wetenschappers en negatieve onderzoeksuitkomsten werden door Schiphol bevestigd. Het beeld ontstaat dat het Schipholrapport bewust onder de pet is gehouden. We zijn niet overtuigd door antwoorden en zullen het College hierover aan de tand voelen in de commissie van maandag.

Het is de vraag of de onduidelijkheid die is ontstaan na de reacties van de marktpartijen in Tubantia, maandag wordt weggenomen. GroenLinks is er al langer van overtuigd dat er zoveel onduidelijkheid en vragen zijn omtrent het dossier Luchthaven Twente, dat een raadsenquête onvermijdelijk is. Bij zo'n enquête onderzoek kunnen betrokkenen onder ede worden gehoord. We verheugen ons daarop, maar de politiek moet eerst aan de slag met een haalbaar alternatief voor de voormalige luchtmachtbasis. De overheden hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd, de renteteller loopt door en er worden doorlopend kosten gemaakt. Daarnaast is de werkgelegenheid nog niets opgeschoten en ook daar willen we zo snel mogelijk mee aan de slag.