2013 wordt een spannend jaar, zowel voor GroenLinks als voor de gemeente Enschede. Na de verkiezingsnederlaag van september zullen we als GroenLinks het vertrouwen van de kiezer terug zien te winnen. Maar ook in de gemeente moet hard worden gewerkt. Met een lege spaarpot, een voortdurende crisis en allerlei nieuwe taken die op ons af komen, wordt het een hele puzzel om het hoofd boven water te houden. 2013 zou hierin wel eens een cruciaal jaar kunnen worden. GroenLinks zal, in de lijn van onze tegenbegroting van november, blijven strijden voor een sociaal en financieel solide beleid zodat de gemeente en de zwakkeren in de samenleving de crisis zo goed mogelijk door kunnen komen.

In november hebben we ruim 60 miljoen euro moeten afboeken op het grondbedrijf. Maar het is de vraag of we er daarmee zijn. De vastgoedmarkt loopt nog steeds zeer moeizaam en woningprijzen dalen nog steeds. Als dit nog enige tijd doorzet bestaat de kans dat we nogmaals een fors bedrag op onze grondportefeuille moeten afschrijven. Tel daarbij op de miljoenen die zijn gestoken in de luchthavenaanbesteding, maar ook de gevolgen van rijksbezuinigingen en de nieuwe taken in de zorg die op ons afkomen, en het financiële toekomstplaatje is alles behalve rooskleurig. Maar de gemeentelijke reserves zijn al nagenoeg op, dus we kunnen ons geen enkele tegenslag meer veroorloven. Het is dus een absolute noodzaak zeer zorgvuldig met onze middelen om te gaan en vooral niet meer te investeren in dure, maatschappelijk onrendabele projecten zoals de noordelijke ontsluiting of de Usseler Es. De komende maanden staan onder andere deze projecten, de luchthaven en de Eschmarke op de raadsagenda. De raad zal keuzes moeten maken, want als een meerderheid blijft vasthouden aan alle ambities en plannen, dan tekenen we voor ons faillissement.

Meer dan ooit moeten we als gemeente onze prioriteiten stellen bij een goed sociaal- en armoedebeleid en alles op alles zetten om groene werkgelegenheid te stimuleren.

Ook voor GroenLinks zelf wordt 2013 een cruciaal jaar. Het gerommel in de partijtop heeft ons in september veel kiezers gekost, ook in Enschede. We moeten als fractie daarom nog meer dan anders duidelijk laten zien waar we voor staan. Onze sociale en groene waarden volop laten horen en laten zien dat GroenLinks een realistische en eerlijke visie heeft op de toekomst. Het wordt hard werken om het vertrouwen te herstellen, maar met de landelijke terugkeer naar onze basis, de vele goede ideeën en initiatieven die binnen GroenLinks leven, en een optimistisch realistische visie op de toekomst, moeten we vol vertrouwen de verkiezingen in 2014 tegemoet kunnen treden.