LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Raadslid in tijden van decentralisaties

Volgens SCP-directeur Kim Putters betekenen 'de drie decentralisaties' de grootste verandering van de verzorgingsstaat sinds de oorlog. (Laten we hopen van niet.) Hij roept hele gemeenten op om, alles keurig 'samen', snel te gaan bepalen hoe de sociale structuren opnieuw vorm moeten krijgen. Dat gemeenten zoveel vrijheid hebben gekregen, geeft onzekerheid en was volgens mij niet nodig geweest. Voorlopig hebben gemeenteraden nog maar weinig zicht op de keuzes die gemaakt moeten worden. De gemeenten krijgen het voor het zeggen, maar: 'zij kunnen het niet alleen'. Immers, er blijft te weinig geld over. Alleen met dat laatste ben ik het eens. GroenLinks zal gewoon gaan voor de zorg die nodig is.

Lees meer...

Nu vooruit: de goede kant op met Enschede!

Sinds de verkiezingen werd de lokale pers onverminderd beheerst door de (mogelijke) gevolgen van Luchthaven Twente voor de natuur in de omgeving. Daarnaast werd in de afgelopen weken fel gereageerd op het verdwijnen van de theaterprogrammering in de bonbonnière van Concordia (en totaal niet op het verdwijnen van 21Rozendaal). Het is duidelijk merkbaar dat het veel mensen raakt als dingen die ertoe doen verloren gaan, juist omdat er in de afgelopen jaren zoveel geld en aandacht is verspild aan luchtkastelen. Iedereen houdt zijn adem in en hoopt nu dat er eindelijk iets gaat veranderen in de goede richting. De hoop is gevestigd op D66, dat met vier luchthaven voorstanders (waarvan drie oude coalitiepartijen) onderhandelt. Volgens GroenLinks zijn de volgende tien stappen noodzakelijk:

Lees meer...

Olieopslag leidt tot ongekende milieuramp

Twee weken geleden werd bekend dat er vlak over de grens, nabij het Aamsveen, olie lekt uit een zoutcaverne waarin ruwe olie is opgeslagen. Hiermee ontketent zich in het Aamsveen een voor onze regio ongekende milieuramp. Ook in Enschede zijn er plannen voor het opslaan van ruwe olie in door zoutwinning ontstane holtes, zogenaamde zoutcavernes. In presentaties aan de gemeenteraad hebben de verantwoordelijken (o.a. Akzo en ministerie) altijd volgehouden dat deze vorm van opslag absoluut veilig is. Het was ondenkbaar dat de olie door bijvoorbeeld lekkage in onze leefomgeving terecht zou komen. De ramp vlak over de grens bewijst het tegendeel. Het kan dus wel degelijk fout gaan. GroenLinks heeft altijd een kritische houding gehad over de voorgenomen opslag van olie in Enschede, maar nu blijkt dat hier grote risico's aan zijn verbonden moet er wat ons betreft definitief een streep door de plannen. Overigens is het Rijk bevoegd gezag.

Lees meer...

Nieuwe WMO-wet aangenomen door de Tweede Kamer

Al geruime tijd zijn de voorbereidingen in volle gang, maar nu is het eindelijk zeker: de gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Afgelopen donderdag 24 april is de wet in de Tweede Kamer behandeld. De fracties VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP stemden in met de nieuwe wet. GroenLinks stemde tegen de wet vanwege grote zorgen over de positie van de zorgwerknemers, de bezuinigingen en de korte invoeringstijd. Wel is het dankzij GroenLinks mogelijk geworden dat mensen die dit willen, de zorg zelf in buurtverband kunnen organiseren. Daarnaast is ook het amendement van GroenLinks, over de keuzevrijheid tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB), aangenomen.

Lees meer...

Petitie: Geen bezuinigingen maar goede zorg aan huis

zorgpetitieGroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de bezuinigingen op de zorg. Om die reden is er onlangs vanuit landelijk besloten een petitie te starten tegen de bezuinigingen en vóór goede zorg aan huis. De afgelopen weken zijn kandidaat-raadsleden en vrijwilligers bij mensen langs de deur geweest om onze zorgen te uiten over de bezuinigingen en mensen te vragen de petitie te ondertekenen. En met succes, veel mensen die we gesproken hebben delen onze zorgen en tientallen mensen hebben dan ook al onze petitie getekend. Andere mensen hebben via de website van GroenLinks de zorgpetitie ondertekend. Ook dit weekend kan de zorgpetitie nog ondertekend worden.

Lees meer...

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.