LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Alvast enkele gedachten bij het einde van een raadsperiode

Al enige tijd kampt de maatschappelijke opvang met een tekort aan bedden. Vorig jaar kwam ik daar achter, via een artikel in de krant als ik me goed herinner.  In theorie kan het jaren duren voordat zo’n evident en zelfs acuut probleem wordt aangepakt en dit voorbeeld is helaas geen uitzondering.

Lees meer...

Wat wordt het, kiezen voor stenen of voor welzijn?

GroenLinks heeft vaak haar zorg uit gesproken als er weer eens bezuinigd moet worden op welzijn, cultuur of sport. Eerst voor miljoenen gebouwen neer zetten en vervolgens geen geld meer hebben om goede dingen met de gebouwen te doen. Dit keer was in stadsdeel West het wijkwelzijnswerk onderwerp van de discussie.

Lees meer...

Bram van Ojik trapte af in Enschede

Afgelopen zaterdag was Bram van Ojik, GroenLinks fractievoorzitter in de Tweede Kamer, in Enschede om de campagne af te trappen.

Lees meer...

Realisme is nog steeds ver te zoeken

Anderhalf jaar geleden presenteerde de raadsenquêtecommissie grondbeleid haar conclusies in het rapport "Grip op Grond" Sindsdien laat de gemeenteraad een veel kritischer geluid horen op onderwerpen die met grondbeleid te maken hebben. Maar dat de lessen van "Grip op Grond" ook op andere gemeentelijke activiteiten en projecten van toepassing zijn, lijkt nog niet bij iedereen doorgedrongen. Met name het college heeft grote moeite de conclusies breder te trekken, maar ook de raad lijkt op sommige dossiers nog steeds haar kop in het zand te steken. Hierdoor blijven we als gemeente onverantwoorde risico's lopen. GroenLinks pleit daarom al lang voor realistisch beleid waarbij wordt uitgegaan van reële toekomstscenario's.

Lees meer...

Enschede toegankelijk voor iedereen?

Enschede is voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking een goed toegankelijke stad. Maar het kan altijd beter en daarom is de BTB Commissie, als commissie van de Wmo-Raad actief. GroenLinks vindt bereikbaarheid, ook voor mensen met een beperking heel belangrijk. Daarom was ik als raadslid, maar waren ook verschillende leden van GroenLinks, bijvoorbeeld van de werkgroep zorg en welzijn, aanwezig bij het randprogramma van de BTB Commissie.

Lees meer...

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.