Motie ingediend in de Raad van 28 januari 2013
Motie mede ondertekend door CDA, D66, PvdA, BBE, SP, ES
motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede in vergadering bijeen op maandag 28 januari 2013.

Constaterende dat:
• per 1 januari 2012 het Bureau Sociaal Raadslieden is opgeheven;
• het college bij de raadsdiscussie over het opheffen van het Bureau Sociaal Raadslieden, heeft toegezegd dat er niemand tussen wal en schip zou raken én dat de kwaliteit van de dienstverlening niet achteruit zou gaan;
• de Formulierenbrigade geen bezwaarschriften helpt indienen tegen de gemeente en het Juridisch Lokot géén zaken behandelt waarmee minder dan 500 euro gemoeid is;
• de Formulierenbrigade als gevolg van de sterk toegenomen vraag naar ondersteuning een flink capaciteitstekort heeft; zowel voor het afhandelen van formulieren als voor de juridische bijstand;
• er geen capaciteit meer is om bijvoorbeeld ouderen prefentief te bezoeken.

Overwegende dat:
• uit bovenstaande constateringen niet blijkt dat de toezeggingen van het college worden nagekomen;
• iedere burger recht heeft op juridische bijstand en dat dit voor sommige burgers vrijwel onbetaalbaar is;
• geen enkele burger in Enschede slachtoffer kan worden van onbehoorlijk of onrechtmatig handelen door de overheid, als gevolg van het niet toegankelijk zijn van basale bijstand voor die burger bij eventuele problemen.

Is van mening dat:
• juist door middel van huisbezokenen en spreekuren in de wijken op een fatsoenlijke en adequate wijze de bijstand door de formulierenbrigade en de juridische onderstuening geleverd kan worden;
• ook het afhandelen van kleine gevallen, die niet door het Juridsch Loket worden opgepakt, onder het juridisch vangnet hoort te vallen.

Draagt het college op:
• de Formulierenbrigade en de sociaal juridische onderstuening voor 1 april 2013 zodanig op sterkte te brengen, dat op een fatsoenlijke en adequate wijze bijstand kan worden geleverd en de sociaal juridische kennis wordt gewaarborgd door professionals;
• bij de Kadernota met voorstellen te komen om te zorgen dat ook in de toekomst sprake kan zijn van een goede en professionelekwaliteit van dienstverlening bij de functies van de Formulierenbrigade en de sociaal juridische ondersteuning.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.