Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015
Amendement medeondertekend door SP
Amendement verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 03-02-2014, besprekend, het raadsvoorstel inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015, Stuknummer:  17108

Constaterende dat:
1. er voor de jeugdzorg en Wmo een aantal principebesluiten genomen moeten worden.
2. hierin gevraagd wordt te beslissen om de uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo-2015 te laten passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget
3. dit budget nog niet bekend is

Overwegende dat:
1. kwaliteit voor geld moet gaan.
2. gewerkt zal worden met wijkteams
3. verwacht wordt dat Wmo en jeugdzorg hierdoor  goedkoper uitgevoerd kan worden
4. ook kosten van bureaucratie geminimaliseerd dienen te worden
5. goede preventieve maatregelen de kosten kunnen verminderen.

Besluit:
beslispunt 4: te weten
De uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo-2015 te laten passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Te veranderen in
- Bij het opstellen van de financiële kaders te zorgen dat de kwaliteit van de jeugdzorg en de WMO goed is, waarbij vooral de preventie extra aandacht krijgt."
- Besluitvorming over de financiële kaders vindt pas plaats wanneer er duidelijkheid is over het rijksbudget en over te verwachten beleidseffecten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.