Motie ingediend bij de bespreking van het het coalitieakkoord 2014-2018
Motie medeondertekend door de SP
Motie verworpen

 

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 19 mei 2014 en besprekend het coalitieakkoord 2014-2018

Constaterende dat:
•    In het coalitieakkoord een “onmogelijke deadline” lijkt te zijn gesteld aan een uitspraak van de Europese Commissie met betrekking tot de staatssteuntoets;
•    In het coalitieakkoord is afgesproken om de staatssecretaris te verzoeken het ontwerp Luchthavenbesluit in te trekken, indien de Europese Commissie besluit nader onderzoek te starten;
•    ADT heeft laten weten dat de EC kritisch staat ten opzichte van de afgesproken staatssteun in het dossier Luchthaven Twente. ADT heeft onlangs de laatste documenten ingediend bij de Europese Commissie in verband met de staatssteuntoets. De commissie gaf daarop aan bij notificatie meer tijd nodig te hebben voor een volledige analyse.

Overwegende dat:
•    Onmiddelijke duidelijkheid over de toekomst van het luchthaventerrein de samenwerkingsverhoudingen van het nieuwe college in Twente ten goede komt;
•    Een noodzakelijke randvoorwaarde is om tot een kwalitiatief goed alternatief te kunnen komen, met hulp en instemming van onwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden;
•    En waarschijnlijk helpt om de kosten te drukken.

Draagt het college op:
1.    ADT en staatssecretaris te verzoeken het ontwerp Luchthavenbesluit in te (laten) trekken;
2.    ADT te verzoeken geen onomkeerbare stappen te laten ondernemen binnen de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (zoals het verkopen van gronden);
3.    Haar inspanningen per direct te concentreren op de ontwikkeling van een economisch levensvatbaar, breed gedragen en duurzaam alternatief plan.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.