Motie ingediend bij de bespreking van begroting 2015 Stadsbank
Motie medeondertekend door de EA, PvdA
Motie aangenomen

 

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 2 juni 2014,

Constaterende dat:
1.    het Algemeen Bestuur (AB ) van de Stadsbank Oost-Nederland op 26 juni 2014 in vergadering bijeenkomt en een uitspraak zal doen over de Jaarrekeningen Jaarverslag 2013 en de ontwerpbegroting 2015;
2.    het College van B&W in een begeleidende brief aan de raad aangeeft voor te stellen niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 omdat de Stadsbank in haar Primitieve Begroting 2015 onvoldoende tegemoet komt aan de verzoeken van gemeente Enschede betreffende taakstelling en te hanteren prognoses voor dienstverlening;
3.    de Stadsbank Oost-Nederland in haar Primitieve Begroting 2015 voorneemt een bedrag van
€ 1.000.000,00 euro te reserveren t.b.v. frictiekosten;
4.    de gemeenteraad van Enschede de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen.

Overwegende dat:
1.    de toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in het laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 zorgwekkend is;
2.    er een gerede aanname is dat deze sterke toename zich ook in de komende periode zal doorzetten;
3.    het beperken van frictiekosten wenselijk is om op zo effectief en efficiënt mogelijke wijze de taken van de Stadsbank Oost-Nederland uit te voeren;
4.    de financiële positie van de Stadsbank Oost-Nederland onvoldoende is om een substantiële stijging van het aantal aanvragen binnen huidige financiële kaders adequaat te kunnen opvangen;

Draagt het college op:
1.    In een zienswijze namens de gemeenteraad de Stadsbank Oost-Nederland te verzoeken de begroting aan te passen aan een geactualiseerde, meer realistische, prognose van toestroom van nieuwe cliënten;
2.    In een zienswijze namens de gemeenteraad de Stadsbank Oost-Nederland te verzoeken al het mogelijke te doen om uitgaven voor niet-wettelijke WW-verplichtingen te voorkomen, om zodoende beschikbare middelen zo veel mogelijk te kunnen inzetten ten behoeve van de primaire taak van de Stadsbank Oost-Nederland;
3.    Inzichtelijk te maken welke financiële consequenties de verwachte toename van aanvragen voor schuldhulpverlening heeft, en deze een adequate plek te geven in de begroting 2015-2018 van de gemeente Enschede;
4.    Met de gemeenteraad het debat aan te gaan over de uitkomsten van het rapport Spekreijse en de toekomst van de inzet van de Stadsbank Oost-Nederland in de stad.

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
9hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
9hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
9hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
9hreplyretweetfavorite
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.