Motie ingediend in de raadsvergadering van 30 juni 2014
Motie medeondertekend door SP en EA
Motie verworpen

 

De raad bijeen d.d. 30 juni 2014,

Constaterende dat:
- Alleenstaande ouders met jonge kinderen recht hebben op vrijstelling van de sollicitatieplicht voor een periode van maximaal 5 jaar.
- Dit recht is vastgelegd in artikel 9a van de WWB
- Alleenstaande ouders met jonge kinderen een persoonlijk gesprek krijgen aangeboden wanneer zij zich melden voor het aanvragen van een uitkering.
- In dit gesprek geen melding wordt gemaakt van het eerder vermelde recht.
- Alleenstaande ouders die geen gebruik maken van het recht op vrijstelling toch een zoekperiode opgelegd krijgen wanneer zij een aanvraag voor een uitkering indienen.

Van mening zijnde dat:
- Alleenstaande ouders die werk zoeken daarmee geholpen dienen te worden.
- Alleenstaande ouders die kiezen voor de fulltime zorg voor het kind, daarin ondersteund dienen te worden.
- Het niet vermelden van de vrijstelling er toe leidt dat alleenstaande ouders moeite hebben met het aanvragen van een uitkering.
- Dit tot extra stress, tijd- en energiegebruik leidt wat de thuissituatie nadelig kan beïnvloeden.
- Het geringe aantal gevallen waar het hier omgaat niet zal leiden tot veel extra kosten of problemen met de MAU.

Spreekt uit dat:
- Alleenstaande ouders met jonge kinderen tijdens het persoonlijke gesprek bij het UWV/werkplein gewezen dienen te worden op hun recht op vrijstelling van de sollicitatieplicht
- Een keuze hiervan gebruik te maken niet mag resulteren in een korting op de uitkering.

En gaat over tot de orde van de dag