Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel “Benoemingen bestuursleden gemeenschappelijke regelingen”
Amendement verworpen

 

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 2 juni 2014, besprekende het raadsvoorstel “Benoemingen bestuursleden gemeenschappelijke regelingen”,

Constaterende dat:
Met het voorliggende raadsvoorstel twee wethouders en de burgemeester worden benoemd tot leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.;

Overwegende dat:
In het algemeen gewenst is dat de burgemeester boven de partijen staat;

De inhoudelijke verantwoordelijkheid van ADT-bestuurder voor de burgemeester niet wenselijk is, gezien mogelijke spanning tot andere belangrijke taken waarmee hij is belast, onder meer:
-    Het voorzitterschap van het College van B&W en de algemene zorgplichten voor het gemeentelijk beleid (art. 53a Gemeentewet; art. 170 Gemeentewet);
-    Het voorzitterschap van de Veiligheidsregio Twente;
-    Het voorzitterschap van de Regio Twente;    

Besluit:
In besluitpunt twee van het raadsvoorstel “de burgemeester” te schrappen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.