Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel "Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o"
Amendement medeondertekend door SP
Amendement verworpen

 

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 30 juni 2014, besprekende het raadsvoorstel "Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o";

Constaterende dat:
- Ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven in Twente niet mogelijk blijkt binnen de door politiek en exploitant gestelde kaders en termijnen;
- ADT een viertal scenario's heeft opgesteld voor de mogelijke ontwikkeling van het noordelijk plangebied;

Overwegende dat:
- Het in gezamenlijkheid werken aan de Twentse economie uitgangspunt moet zijn bij de zoektocht naar de optimale invulling van het noordelijk plangebied;
- Daarbij neutraliteit ten opzichte van het op te stellen plan een succesvoorwaarde is;
- De focus van ADT zowel professioneel als in menselijk opzicht sterk op de ontwikkeling van een luchthaven is gericht;
- In het tot nu toe gelopen proces voor- en tegenstanders van de luchthaven veelal lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan en daardoor van elkaar vervreemd zijn;
- Het daarom gewenst is om een "Commissie van wijze mensen" in te stellen, die advies uitbrengt aan gemeenteraad en Provinciale Staten over de verdere voortgang, onder voorzitterschap van een externe onafhankelijke;
- Deze commissie voor alle belanghebbenden en betrokkenen toegankelijk is;

Besluit:
- Beslispunt 3 van het raadsvoorstel te wijzigen in:
"Een Commissie van wijze mensen in te stellen die:
-- advies uitbrengt aan Raad en Provinciale Staten over de verdere voortgang, onder voorzitterschap van een externe onafhankelijke;
-- bestaande kwaliteiten en potenties van het totale plangebied in beeld brengt;
-- Raad en Provinciale Staten faciliteert bij het maken van een onderbouwde keuze voor de invulling van het noordelijk plangebied, passend bij de oorspronkelijke doelstelling “een economisch sterker en duurzamer Twente", waarbij begin 2015 in een wetenschappelijk onderbouwde vergelijking van mogelijkheden wordt voorzien, onder meer betrekking hebbend op economische rendabiliteit, effecten voor natuur, leefbaarheid en draagvlak in de omgeving;
-- bij haar uitwerking gebruik maakt van de expertise van o.a. De Economic Development Board Twente (EDBT), de resultaten van het visietraject "Versterken economische kracht Twente" (Commissie Draijer), alsmede de visie "De Twentse Basis";
-- uitgebreid overlegt en afstemt met belanghebbenden en betrokkenen;
-- onderzoekt welke rollen van gemeente, provincie en Rijk gewenst zijn;"

- Beslispunt 6 van het raadsvoorstel te schrappen;

- Een extra beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen:
"Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, beoordeelt de rekenkamer de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek naar de mogelijke scenario's."

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.