Amendement ingediend in bij de bespreking van het raadsvoorstel "Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o"
Amendement medeondertekend door SP
Amendement verworpen

 

De raad bijeen d. d. 30 juni 2014, besprekende de gebiedsontwikkeling luchthaven Twenthe (corsanummer 1400172966),

Constaterende dat,
-    er vier scenario’s worden uitgewerkt voor verdere ontwikkeling van het gebied
-    het dictum van het raadsvoorstel diverse criteria benoemd welke van belang zijn bij de afweging
-    in de beslispunten slechts 1 criterium benoemd wordt
-    de scenario’s eventueel gevolgen hebben voor natuur en leefbaarheid in de omgeving

Besluit
-    beslispunt 5 als volgt te formuleren: “Te kiezen voor een ontwikkeling die een grote bijdrage levert aan de economische structuurversterking van Enschede en Twente, waarbij ook recht wordt gedaan aan de specifieke kwaliteiten en potenties van en functies in dit gebied en de natuur en leefbaarheid in de omgeving”

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.