Amendement ingediend in de raadsvergadering van 21 oktober 2014
Amendement medeondertekend door PvdA en SP
Amendement verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 21 oktober 2014 besprekende het raadsvoorstel verordening Maatschappelijke ondersteuning,

Constaterende dat:
•    In de verordening onder artikel 5.2, lid 2.e is opgenomen dat de gemeente aanspraak op een voorziening kan weigeren als “de cliënt niet adequaat, binnen de eigen mogelijkheden, heeft ingespeeld op de aanwezige beperkingen of op de gevolgen van de diverse levensfasen waar eenieder mee te maken krijgt of kan krijgen”.
•    Het in de verordening opgenomen artikel 5.2, lid 2.e facultatief is.

Overwegende dat:
•    Artikelen opgenomen in een verordening concreet moeten zijn.
•    Artikelen in een verordening haalbaar moeten zijn.
•    Artikelen in een verordening objectief controleerbaar moeten zijn.
•    Niet algemeen bekend is hoe adequaat op aanwezige beperkingen ingespeeld zou moeten worden en dit ook niet objectief is vast te stellen.
•    Absoluut onduidelijk is hoe het college praktisch uitvoering wil geven aan artikel 5.2, lid 2.e van de concept verordening.

Besluit:
•    Artikel 5.2, lid 2.e uit verordening WMO 2015 te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.