Amendement ingediend in de raadsvergadering van 18 april 2016
Amendement ingediend door GL, SP, PVDA en EnschedeAnders
Amendement verworpen

De Raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen op maandag 18 april 2016, besprekende de evaluatie inrichting klachtencommissaris,

Constaterende dat:

  • De Rekenkamer een aantal verstrekkende conclusies trekt met betrekking tot inrichting maar ook functioneren van het klachtencommissarisariaat tot nu toe;

Overwegende dat:

  • Het uitgevoerde onderzoek hoofdzakelijk uitging naar de inrichting van het Klachtencommissariaat;
  • De observaties van onder meer voormalig klachtencommissaris dhr. Pierey soms een wat ander perspectief bieden op deze conclusies;
  • Waar mogelijk lessen geleerd kunnen worden van het uitgevoerde onderzoek en de observaties van dhr. Pierey, maar gezien de beperkingen van het uitgevoerde onderzoek, de verschillende opvattingen daarover en de nog beperkte ervaring met het klachtencommissariaat, terughoudendheid betracht moet worden bij het baseren van beleidsaanpassing op basis van deze evaluatie;

Besluit:
In het dictum van het raadsvoorstel "in te stemmen met de conclusies van de rekenkamer", te vervangen door: "kennisnemen van".

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.