Amendement ingediend bij de bespreking van de ontwikkelingsstrategie Zuiderval
Amendement mede ondertekend door EnschedeAnders.nl
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 februari 2017, besprekende het raadsvoorstel 'Ontwikkelingsstrategie Zuiderval';

Constaterende dat:

  • Onder punt 4 van het raadsvoorstel wordt voorgesteld per 1-1-2018 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €11,29 miljoen, voor de ontwikkeling van de Wegener locatie;

Overwegende dat:

  • Gemeenteraad en college van mening zijn dat planontwikkeling geen primaire taak van de gemeente is, maar vooral door de markt dient te worden uitgevoerd, en de gemeente daarbij (zoveel als mogelijk) een faciliterende, niet-risicodragende rol dient te nemen;
  • Deze houding ook voor de Wegenerlocatie dient op te gaan;
  • Het college in de commissiebehandeling heeft aangegeven dat er nog geen (concrete) gesprekken met marktpartijen zijn gevoerd m.b.t. verkoop en (her-)ontwikkeling van de Wegenerlocatie;
  • Er nog geen concreet ontwikkelingsplan voor de Wegenerlocatie is opgesteld;
  • Het daarom voorbarig is om nu al te besluiten over het beschikbaar stellen van €11,29 miljoen als krediet voor de herontwikkeling van de Wegener locatie;
  • Het vooraf beschikbaar stellen van een dergelijk fors bedrag, de druk om te zoeken naar voordeliger opties tot (her-)ontwikkeling kan verminderen;

Besluit:

Beslispunt 4 van het raadsvoorstel te wijzigen tot:
"in beeld te brengen op welke wijze marktpartijen de Wegener locatie kunnen (her-)ontwikkelen en samen met betreffende marktpartijen een concreet plan voor (her-)ontwikkeling op te stellen. Daarna, op basis van dat plan, een grondexploitatie op te stellen en deze, met bijbehorend kredietvoorstel, aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.