Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Amendement medeondertekend door SP, EA, VVD, D66
Amendement aangenomen

De raad bijeen d.d. 10 november 2014, besprekende de programmabegroting 2015-2018,

Constaterende dat:
-    In de programmabegroting een bezuiniging op de griffie voor 2016 en verder is ingeboekt van eur. 80.000,-
-    Momenteel een discussie loopt binnen het presidium over het gewenste takenpakket van de griffie
-    Er momenteel een vacatureruimte bij de griffie is van eur. 45.000,-
-    Een bezuiniging van 80.000 euro in 2015 hierdoor direct gevolgen heeft voor de werkzaamheden die de griffie uitvoert voor de raad en individuele raadsleden
-    Pas vanaf 2017 er een vacatureruimte is van eur. 80.000,-
-    De onbenutte vacatureruimte nu gebruikt wordt als flexibel budget om extra opdrachten die de griffie krijgt van de raad te kunnen bekostigen
-    Over de bezuiniging niet is overlegd met de griffier, de medezeggenschapsraad van de griffie noch met de werkgeverscommissie
-    De huidige kosten voor  de griffie gebaseerd zijn op een in april 2013 door de raad vastgesteld griffiehuis incl.  formatie, inschaling en functies.
-    De omvang van de griffie de afgelopen jaren is teruggebracht van 11 naar 7,5 FTE

Van mening zijnde dat:
-    De discussie rond het takenpakket van de griffie afgerond dient te zijn alvorens besloten kan worden welk budget daar bij hoort
-    In een tijd van grote veranderingen (decentralisaties, nieuwe raad, nieuwe burgemeester, meerjarenagenda) een sterke griffie onontbeerlijk is

besluit:
-    De bezuiniging van eur. 80.000,- voor de jaarschijf 2016 te schrappen
-    Dit te dekken uit een eenmalige verhoging voor de jaarschijf 2016 van de taakstelling “Bundel maatregelen lean organisatie” zoals vermeld op pagina 22 van de programmabegroting

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

Opening campagnepand GroenLinks Enschede
za 27 jan, 16.00 - HUB

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.