Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Amendement medeondertekend door SP, EA, VVD, D66
Amendement aangenomen

De raad bijeen d.d. 10 november 2014, besprekende de programmabegroting 2015-2018,

Constaterende dat:
-    In de programmabegroting een bezuiniging op de griffie voor 2016 en verder is ingeboekt van eur. 80.000,-
-    Momenteel een discussie loopt binnen het presidium over het gewenste takenpakket van de griffie
-    Er momenteel een vacatureruimte bij de griffie is van eur. 45.000,-
-    Een bezuiniging van 80.000 euro in 2015 hierdoor direct gevolgen heeft voor de werkzaamheden die de griffie uitvoert voor de raad en individuele raadsleden
-    Pas vanaf 2017 er een vacatureruimte is van eur. 80.000,-
-    De onbenutte vacatureruimte nu gebruikt wordt als flexibel budget om extra opdrachten die de griffie krijgt van de raad te kunnen bekostigen
-    Over de bezuiniging niet is overlegd met de griffier, de medezeggenschapsraad van de griffie noch met de werkgeverscommissie
-    De huidige kosten voor  de griffie gebaseerd zijn op een in april 2013 door de raad vastgesteld griffiehuis incl.  formatie, inschaling en functies.
-    De omvang van de griffie de afgelopen jaren is teruggebracht van 11 naar 7,5 FTE

Van mening zijnde dat:
-    De discussie rond het takenpakket van de griffie afgerond dient te zijn alvorens besloten kan worden welk budget daar bij hoort
-    In een tijd van grote veranderingen (decentralisaties, nieuwe raad, nieuwe burgemeester, meerjarenagenda) een sterke griffie onontbeerlijk is

besluit:
-    De bezuiniging van eur. 80.000,- voor de jaarschijf 2016 te schrappen
-    Dit te dekken uit een eenmalige verhoging voor de jaarschijf 2016 van de taakstelling “Bundel maatregelen lean organisatie” zoals vermeld op pagina 22 van de programmabegroting

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
21hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
21hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.