Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Amendement medeondertekend door D66, CDA, VVD, BBE, CU, PvdA, SP, EA, OPA
Amendement aangenomen

De gemeenteraad bijeen op 10 november 2014 besprekende de Programmabegroting 2015-2018,
 
Constaterende dat
•    Voorstel is om bij de Programmabegroting 2015 - 2018 een bedrag van 20.000 Euro te bezuinigen op Natuur en Milieueducatie;
•    Er circa 8.500 leerlingen zijn die deelnemen aan dit programma;
•    90 % van de Enschedese basisscholen zich jaarlijks opgeven voor een activiteit;
•    Duurzaamheid en onderwijs belangrijke pijlers zijn onder het coalitieakkoord;

Overwegende dat
•    Duurzaamheidseducatie als waardevol instrument wordt gezien om de jongste groepen in de maatschappij bewust te maken van de natuur;
•    Daarmee van invloed is op gedrag van kinderen in de toekomst;
•    Kinderen op een praktische manier iets leren, een andere vorm van onderwijs;
•    Indien de bezuiniging wordt doorgezet duur lesmateriaal, reeds aanwezig, straks niet meer wordt gebruikt;
•    Er is dankzij Natuur- en Milieueducatie veel samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties is ontstaan;

Besluit:
•    De bezuiniging van 20.000 Euro niet door te zetten en de Programmabegroting hierop aan te passen;
•    Dekking voor dit bedrag te vinden binnen het budget duurzaamheid;
 
En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

Opening campagnepand GroenLinks Enschede
za 27 jan, 16.00 - HUB

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.