Motie ingediend in de raadsvergadering van 10 november 2014
Motie medeondertekend door EA, SP
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen d.d. 10 november 2014,
Besprekende de programmabegroting 2015-2018

constaterende,
- dat de verbouw van vlas een goed begin is van vergroening van de economie,
- dat de gemeente Enschede duurzaamheid hoog in haar vaandel heeft,
- dat vlas tevens een stimulans kan zijn voor recreatie en toerisme,
- dat vlas een uitstekend product is voor innovatieve, technologische toepassingen

overwegende,
- dat teelt van de verwinbare grondstof vlas leidt tot de volgende positieve effecten:
1. benutting van braakliggende gronden;
2. verwerking van vlasvezel en vlaszaden tot halffabricaten, hetgeen de lokale en regionale werkgelegenheid bevordert, ook van laagopgeleiden,
3. duurzame ketenopbouw met werkgelegenheid van basis tot topsector als gevolg van innovatie,
4. vlasteelt de biodiversiteit bevordert en leidt tot vergroening van het landbouwbeleid,

draagt het college op,
- minimaal 30 ha grond beschikbaar te stellen voor vlasteelt in 2015,
- de mogelijkheden te onderzoeken naar de aanstelling van een kwartiermaker voor het aanjagen van de vlaseconomie in Twente,
- om hierin de leading rol te nemen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.