Motie ingediend in de raadsvergadering van 8 december 2014
Motie medeondertekend door EA
Motie verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2014 en besprekend het Raadsvoorstel “Advies Commissie van Wijzen ‘Technology Base Twente’”.

Constaterende dat:
-    In de brief van B&W en GS wordt genoemd dat opdracht moet worden gegeven aan de voorzitters om tot een goede samenstelling van het topteam te komen;
-    Niet duidelijk is door welk bestuursorgaan het topteam zal worden benoemd;
-    Eerdere topteams voor (bijvoorbeeld) de regio’s Groningen en Heerlen werden benoemd door een minister;

Overwegende dat:
-    Publiek-private samenwerking een bescheiden(er) rol van de overheid vraagt en daarom de sectoren die aan de samenwerking i.h.k.v. ‘Technology Base Twente’ zullen deelnemen zelf in de gelegenheid moeten worden gesteld om personen af te vaardigen voor het topteam;
-    Het topteam de contouren voor de nieuwe ontwikkeling nader behoort in te vullen, rekening houdend met onder meer duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit;

Draagt het college op:
1.    Zorg te dragen dat sectoren die zullen deelnemen in de op te starten publiek-private samenwerking zelf in staat worden gesteld om personen af te vaardigen voor het topteam;
2.    Te stimuleren dat in het topteam kennis van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit vertegenwoordigd is;
3.    Te onderzoeken door welk bestuursorgaan of welke bestuursorganen het topteam het beste kan worden benoemd en de Raad hier z.s.m. over te informeren;

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.