Motie ingediend in de raadsvergadering van 15 december 2014
Motie medeondertekend door EA, PvdA, SP, OPA
Motie verworpen 

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 15 december 2014;

Constaterende dat:
•       Het Oversticht in opdracht van de gemeente Enschede heeft onderzocht welke na-oorlogse panden binnen onze gemeente van zodanige waarde zijn dat deze een bescherming als gemeentelijk monument verdienen;
•       Het Oversticht op basis van een uitgebreide inventarisatie en analyse is gekomen tot een lijst van 13 panden;
•       De gemeenteraad op 15 november 2010 unaniem een motie heeft aangenomen waarin het college onder meer werd opgedragen "de aanvullende lijst van Het Oversticht op korte termijn aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen";
•       De gemeenteraad op 10 december 2012 unaniem de nota 'Erfgoed 21' heeft vastgesteld, waarin onder meer staat geschreven: "Aanvullen lijst gemeentelijke monumenten, conform voorstellen Oversticht.";
•       Het college in brieven aan de raad van 30 oktober 2014 en 4 december 2014 schrijft de panden niet aan de monumentenlijst toe te willen voegen;
•       Het college hiervoor als voornaamste overweging aandraagt dat de gemeente geen financiële middelen heeft om eigenaren van monumentenpanden te ondersteunen met bijvoorbeeld subsidies voor onderhoud en renovatie;
•       In de tussenliggende periode één van de 13 panden al is gesloopt, de voormalige textielvakschool aan de Hengelosestraat 381;

Overwegende dat:
•       De betreffende panden kenmerkend zijn voor een moeilijke periode in de Enschedese geschiedenis: wederopbouw en teloorgang van de textielindustrie;
•       De betreffende panden laten zien dat ook in deze moeilijke jaren architectonisch en cultuurhistorisch waardevolle panden zijn gerealiseerd;
•       Toevoegen van waardevolle panden aan de gemeentelijke monumentenlijst de meeste zekerheid biedt dat deze panden voor toekomstige generaties bewaard blijven;
•       Een goed monumenten- en erfgoedbeleid bijdraagt aan imago, uitstraling en herkenbaarheid van de stad;
•       Een goed monumenten- en erfgoedbeleid daardoor bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Enschede als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven;
•       Het aanwijzen van een pand als gemeentelijk monument tot extra kosten leidt bij de eigenaren van deze panden;
•       Het monumentenloket eigenaren wel kan adviseren, maar geen budget voor subsidies voor onderhoud en renovatie ter beschikking heeft;
•       Het niet alleen voor de eigenaren, maar ook voor het algemeen belang om monumentale panden voor toekomstige generaties te behouden, van belang is een dergelijke subsidieregeling weer in het leven te roepen;
•       Er in de programmabegroting structureel een bedrag van ruim €3,2 miljoen per jaar is bestemd voor ruimtelijke ontwikkeling;
•       Behoud van bestaande ruimtelijke kwaliteit minstens zo belangrijk is als het ontwikkelen van nieuwe kwaliteit;

Draagt het college op:
•       De panden, zoals voorgesteld door het Oversticht, alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument en daarbij met name het exterieur te beschermen;
•       Een subsidie in te stellen waarmee eigenaren van gemeentelijke monumenten een bijdrage kunnen krijgen in de extra kosten voor onderhoud en renovatie die verband houden met de monumentenstatus;
•       Een nadere uitwerking voor deze subsidie, met benodigd bedrag en mogelijke dekking, aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @FBEnschede: Project Fietsmaatjes van @Twente_Mobiel vandaag uitgebreid in @tubantia https://t.co/Q8DT3Fmczm
17hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.