Motie ingediend in de raadsvergadering van 26 januari 2015
Motie medeondertekend door SP, GL, EA, OPA
Motie verworpen

De gemeenteraad van Enschede in vergadering bijeen op 26 januari 2015,

Overwegende dat:
•    Cliënten thuiszorg met vragen aan het Zorgloket snel antwoord moeten krijgen
•    Cliënten thuiszorg met klachten zo snel mogelijk geholpen moeten worden
•    Keukentafelgesprekken met zorg en zonder tijdsdruk gevoerd moeten kunnen worden
•    De nog nodige keukentafelgesprekken op korte termijn gehouden moeten worden

Constaterende dat:
•    Er sprake is van overbelasting van de werknemers van het Zorgloket door het grote aantal vragen en klachten (3000 in twee weken)
•    Er onduidelijkheid is over het wel of niet krijgen van een keukentafelgesprek
•    Alle cliënten thuiszorg die dat willen recht hebben op een keukentafelgesprek
•    Er klachten zijn over de kwaliteit van de keukentafelgesprekken

Draagt het college op:
•    Uiterlijk 4 februari 2015 de Raad te informeren hoeveel menskracht er extra nodig is om logistieke problemen rond de hervorming van de thuiszorg op korte termijn op te lossen wat inhoudt dat:
- voor 1 maart 2015 het Zorgloket goed bereikbaar is
- alle te houden keukentafelgesprekken voor 1 april 2015 afgerond zijn
- alle keukentafelgesprekken door de gemeente gevoerd worden

En gaat over tot de orde van de dag.