Motie ingediend in de raadsvergadering van 16 februari 2015
Motie medeondertekend door PvdA, GL, D66, CDA, VVD, BBE, CU
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 16 februari 2015,

Constaterende dat:
1.    De WGR+ regeling afloopt;
2.    Een stuurgroep onder leiding van burgemeester Henk Robben van Wierden een concept-advies heeft opgesteld voor de toekomstige vormgeving van de Twentse samenwerking;
3.    Het concept-advies de macht in de regio vooral bij de veertien gemeenteraden beoogt te leggen, die een jaarlijkse gezamenlijke Twentse beleidsagenda bepalen;
4.    Deze jaarlijkse conferenties van de gemeenteraden geen besluiten nemen;
5.    In de voorgestelde structuur de huidige Regioraad (algemeen bestuur) wordt opgeheven, de uitvoering geheel in handen wordt gelegd van een regionaal bestuur van burgemeesters en wethouders en daarmee ook het dagelijks bestuur van de regio wordt opgeheven;
6.    De gemeenteraad van Enschede zoals bijeen in de stedelijke commissie op 2 februari de brief van het college van Enschede (26 januari 2015, kenmerk 1500006229) onderschrijft.

Overwegende dat:
1.    Problemen en oplossingen op belangrijke beleidsterreinen, zoals arbeidsmarkt en zorg, niet ophouden bij gemeentegrenzen en steeds meer een brede en regionale aanpak vragen met gemeenschappelijke doelstellingen, ook om effectief met provincie, rijk en (toekomstige) ondernemers te kunnen spreken;
2.    De Twentse samenwerking gebaat is bij democratische legitimatie en gemeenschappelijk draagvlak dat kan worden vergroot en verstevigd door een krachtig en slagvaardig optreden;
3.    Dit collectief optreden van wethouders en/of burgemeesters altijd vergezeld moet worden door de gemeenteraden gezamenlijk in een kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend overleg;
4.    Jaarlijkse conferenties van gemeenteraden goed zijn voor contacten, het bespreken van gezamenlijke onderwerpen en ook voor meer praktische kennisuitwisseling tussen raadsleden;
5.    Een jaarlijkse conferentie op zichzelf onvoldoende democratisch en slagvaardig is, maar de Regioraad democratisch besluiten kan nemen naar inwonertal;
6.    De huidige structuur verlevendigd en versterkt kan worden door regioraadsvoorstellen meer geschikt te maken voor voorbereiding in de afzonderlijke gemeenteraden;
7.    De huidige structuur van de Regioraad en een dagelijks bestuur als instrument in de afgelopen jaren inhoudelijk prima heeft voldaan, wetende dat gemeenteraden kunnen besluiten om actief de geagendeerde onderwerpen van de Regioraad zelf voor te bereiden en vervolgens de eigen regiovertegenwoordiger als “ambassadeur” van de hele gemeenteraad de regio(raad) in te sturen.

Spreekt uit dat:
1.    Er op dit moment geen reden is bij het einde van WGR+ de huidige besluitvormingsstructuur in de regio fundamenteel te veranderen anders dan de democratische legitimatie te versterken;
2.    Het eindigen van de WGR+ tot gevolg heeft dat nadere keuzes gemaakt moeten worden over de gemeenschappelijke agenda van de regio Twente;
3.    Voor de Regio Twente ook in de toekomst een krachtig en slagvaardig dagelijks bestuur, dat vergezeld wordt door de gemeenteraden in gezamenlijkheid, noodzakelijk is om regionale opgaven samen goed aan te pakken en op te lossen.

Draagt de regioraadvertegenwoordiger en het college op:
Dit standpunt van de raad van de gemeente Enschede te communiceren door het kenbaar te maken aan de raden, griffies en colleges van B&W van de andere Twentse gemeenten, aan de Regio Twente en aan de commissie Robben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
14hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.