Motie ingediend in de raadsvergadering van 16 februari 2015
Motie medeondertekend door GL, EA, SP
Motie verworpen

De gemeenteraad bijeen d.d. 16-02-2015,

Constaterende dat,
- het beleid van de gemeente leidt tot rechtsongelijkheid tussen mondige en minder mondige burgers
- De staatssecretaris tekortkomingen in de informatievoorziening aan burgers door de gemeente constateerde
- Deze tekortkomingen niet door de wethouder worden opgelost
- Hierbij sprake is van onbehoorlijk bestuur

Spreekt uit:
- de handelwijze van de Wethouder af te keuren

En gaat over tot de orde van de dag