Amendement ingediend in de raadsvergadering van 8 juni 2015
Amendement medeondertekend door PvdA, SP, EA
Amendement verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 8 juni 2015, besprekende het raadsvoorstel “Actualisatie Cultuurplan”,

Constaterende dat
•    Het college voornemens is 6 ton te bezuinigen op de Openbare Bibliotheek Enschede en 6 ton op de Twentse Welle.
•    De consequenties van de bezuinigingsopgaven, voor zowel de openbare bibliotheek als de Twentse Welle, niet inzichtelijk zijn.
•    Het onduidelijk is of de wijkvestigingen van de bibliotheek kunnen blijven bestaan met deze bezuinigingsopgave.
•    De kans groot is dat de Twentse Welle door deze bezuinigingsopgave externe financiering kwijt raakt en daardoor geen tijdelijke tentoonstellingen meer kan organiseren.
•    Kunst en cultuur essentieel zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een stad.

Overwegende dat
•    De openbare bibliotheek een van de meest laagdrempelige voorzieningen is waar veel inwoners gebruik van maken.
•    Voor een aantal gebruikers van de bibliotheek het onmogelijk is om naar de hoofdvestiging van de bibliotheek in het centrum te komen.
•    Meerdere politieke partijen aan hebben gegeven het belangrijk te vinden dat de wijkvestigingen van de bibliotheek blijven bestaan.
•    De tijdelijke tentoonstellingen van de Twentse Welle nationale aandacht genereren en veel bezoekers trekken.
•    Het voornemen om de Twentse Welle compacter en minder ambitieus te laten zijn afbreuk doet aan de rol van het museum.

Besluit
•    Punt 3 uit het dictum te vervangen door: “In samenspraak met de Openbare Bibliotheek Enschede en de Twentse Welle met een uitgewerkt plan te komen waarin duidelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden de OBE en de Twentse Welle zien om te bezuinigen en welke consequenties deze bezuinigingen hebben. Hierbij de voorwaarden te stellen dat wijkvestigingen van de OBE in de huidige vorm blijven bestaan en dat Twentse Welle in staat moet blijven publiek van buiten de regio te trekken met tijdelijke tentoonstellingen. “
•    Punt 4 uit het dictum te vervangen door: “Conform dit plan de hoogte van de bezuinigingen op de OBE en Twentse Welle vast te stellen in de programmabegroting 2017 – 2020.”

Draagt het college op
•    De eventueel overgebleven bezuinigingsopgave te zoeken buiten het programma cultuur en deze te verwerken in de programmabegroting 2017 – 2020.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Gezocht kandidaat gemeenteraadsleden #GroenLinks #Enschede! Meer informatie vind je hier: https://t.co/WLonsGY38i https://t.co/52IuQHdoyK
GroenLinks053 @RKDRE Dankjewel! 😉
GroenLinks053 Vacature stage GroenLinks Europa https://t.co/L2JxUkxhQ2 via @groenlinks
RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.