Motie ingediend in de raadsvergadering van 29 juni 2015
Motie mede ingediend door SP
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2015, besprekende de zomernota 2015;

Constaterende dat:
•    De gemeente financieel beperkt is bij het instellen van nieuw beleid, maar succesvolle nieuwe initiatieven niet altijd van geld afhankelijk zijn;
•    De ‘flexitariër’ in Nederland in opkomst is en zorgt voor een substantiële vermindering van de vleesconsumptie;
•    De veehouderij de grootste door de mens veroorzaakte bron van broeikasgassen is;
•    De productie van vlees zo’n vijf keer meer belastend is voor het milieu dan de productie van plantaardige voeding;   

Overwegende dat:
•    Vermindering van de vleesconsumptie bijdraagt aan een duurzame samenleving;
•    Minder vlees eten voor veel mensen een kleine stap is, die gestimuleerd kan worden door op ludieke wijze kennis te maken met duurzame alternatieven voor vlees;
•    De gemeente Enschede door middel van de ‘meatfree moandag’ het goede voorbeeld geeft aan bedrijven en instellingen in de stad;

Draagt het college op:
•    Vanaf 31 augustus 2015 op maandagen acht weken lang geen vlees te serveren in de gemeentelijke kantines en het stadhuis;
•    Deze ‘meatfree moandag’ bij voldoende ondersteuning van het personeel, daarna voort te zetten en eventueel uit te breiden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.