Motie ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Motie mede ingediend door SP, EA
Motie verworpen

De raad bijeen d.d. 2-7-2015, besprekende het adviezen van de Klachtencommissaris en nationale ombudsman aangaande het beleid WWB

Constaterende dat:
- De interim-klachtencommissaris de raad heeft geadviseerd nader onderzoek te doen bij Werk en Inkomen
- Het rapport van de klachtencommissaris en van de ombudsman ingaat op een aantal vaker gehoorde klachten
- Er naast deze klachten, ook andere klachten zijn over bijv. onterechte en exorbitante boetes, eenzijdig gewijzigde afspraken en bejegening

Van mening zijnde dat:
- Voor een goed werkende organisatie niet alleen de communicatie juist en volledig moet zijn maar dat ook er ook principes zijn van fatsoenlijke bejegening en evenredigheid zijn zoals vastgelegd in punten B5 en B9 van de Behoorlijkheidswijzer van De nationale ombudsman

Besluit:
- Een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar o.a. de bejegening, de fraudeopsporing en het boetebeleid van de afdeling Werk en Inkomen.

En gaat over tot de orde van de dag