Motie ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Motie mede ingediend door SP, EA
Motie verworpen

De raad bijeen d.d. 2-7-2015, besprekende de adviezen van de Klachtencommissaris en nationale ombudsman aangaande het beleid WWB

Constaterende dat:
- De ombudsman concludeert dat door de uitvoering van de zoekperiode in Enschede, mensen mogelijk extra schulden hebben moeten maken en betalingsachterstanden hebben opgelopen
- De ombudsman ook oordeelt dat de gemeente hiervoor te weinig oog heeft gehad

Van mening zijnde dat
- Gemeentelijk beleid gericht is op het oplossen van schulden en niet het veroorzaken daarvan

Draagt het college op:
- Iedereen die schulden of andere kosten hebben moeten maken als gevolg van de uitvoering van de zoekperiode, hiervoor te compenseren met de extra gemaakte kosten

En gaat over tot de orde van de dag