Motie buiten de orde van de dag.
Motie (mede)ingediend in de raadsvergadering van 22 februari 2016
Motie ingediend door EnschedeAnders, PVDA GL, en SP 
Motie verworpen 

De gemeenteraad van Enschede in vergadering bijeen op maandag 22 februari 2016

,

Constaterende dat:


Het nieuwe WMO van de gemeente beleid nog veel omissies vertoont, zoals:

 • er veel meer dan 18% wordt bezuinigd op de uren huishoudelijke zorg;
 • er in veel gevallen geen keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden;
 • veel mensen administratief zijn omgezet, zonder een gedegen onderzoek;
 • veel mensen met een PGB allemaal op 148,75 euro zijn gezet; 
 • er sinds september 2015 nog geen definitie is, voor een “ schoon en leefbaar huis”;
 • zorgvragers met een PGB, die hulp uit het “ sociale netwerk “ niet mogen inzetten tegen betaling;
 • ernstige gehandicapten en chronisch zieken tussen wal en schip vallen door te weinig huishoudelijke hulp;
 • het college niet echt lering trekt uit de verschillende signalen uit de samenleving;


Overwegende dat: • het college meerdere malen is geattendeerd op deze tekortkomingen;
 • het college meerdere malen is geattendeerd op de hoge kortingen van het aantal uren huishoudelijke hulp bij zorgvragers;
 • dit in strijd is met de belofte om maar 18% te korten om zo een zachte landing te bewerkstelligen;
 • veel andere signalen niet door het college zijn herkend;

Spreek uit dat de raad dit beleid afkeurt;

En gaat over tot de orde van de dag.