Motie buiten de orde van de dag.
Motie (mede)ingediend in de raadsvergadering van 22 februari 2016
Motie ingediend door EnschedeAnders, PVDA GL, SP en OPA
Motie verworpen 

De raad van de gemeente Enschede , in vergadering bijeen op maandag 22 februari 2016,

Constaterende dat:

  • het afgelopen jaar ruim 350 bezwaarschriften zijn binnengekomen over de ondersteuning van het huishouden;
  • er een aantal klachten ging over het feit dat de gemeente een PGB weigert, omdat hulp door familieleden wordt geleverd;
  • in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 van de gemeente staat:” uit het PGB mogen geen personen uit het sociale netwerk worden betaald, tenzij dat leidt tot effectievere en meer doelmatige ondersteuning;
  • het college het begrip “ uit het sociale netwerk “ nader uit gaat werken;

Overwegende dat:

  • hulp van familieleden stop is gezet door het college, zonder dat er duidelijkheid is was, over het begrip “ uit het sociale netwerk “;
  • in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 er geen directe beperking geldt voor zorg door familieleden;

Draagt het college op:

  • niet de bepaling “ uit het sociale netwerk “ toe te passen, totdat er meer duidelijkheid is gegeven, wat hiermee wordt bedoeld;
  • de oude situatie te herstellen voor de zorgvragers die inmiddels door deze maatregel zijn getroffen;

En gaat over tot de orde van de dag.