Motie ingediend in de raadsvergadering van 11 juli 2016
Motie ingediend door GL, PvdA, SP, EA
Motie Ingetrokken na toezegging dat er een analyse volgt voor de PB

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2016, besprekende de zomernota 2016;

Constaterende dat:
•    Fijnstof één van de belangrijkste soorten van luchtverontreiniging omvat;
•    De concentratie van relatief grof fijnstof (PM2,5: deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) schadelijk is voor de gezondheid doordat deze deeltjes diep in de longen en zelfs in de bloedsomloop kunnen doordringen;
•    Uit metingen blijkt dat juist de concentratie van dit fijne fijnstof sterk gerelateerd is aan de lokale situatie – in het bijzonder verkeer – en dus lokaal te beïnvloeden is;
•    Verschillende gemeenten met succes beleid voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door het invoeren van milieuzones;
•    Enschede nog geen beleid voert dat specifiek is gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit;
•    Europese lidstaten, commissie en parlement op 30 juni een akkoord hebben bereikt over schonere lucht, met als doel dat in 20130 het aantal vroegtijdige sterfgevallen ten gevolge van luchtverontreiniging is gehalveerd;
•    Bewoners uit verschillende wijken van Enschede recent hun zorgen mbt de luchtkwaliteit in hun omgeving aan de gemeenteraad hebben geuit;

Overwegende dat:
•    Gezonde lucht van groot belang is voor de gezondheid en levenskwaliteit van onze inwoners en bezoekers;
•    Bewoners volledig afhankelijk zijn van de kwaliteit van de lucht in hun woonomgeving en daar zelf nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen;
•    De overheid als taak heeft te zorgen voor een gezonde leefomgeving;
•    Het daarom van belang is dat ook Enschede specifiek beleid gaat voeren om onze lucht zo gezond mogelijk te maken cq houden;

Draagt het college op:
1.    Metingen naar roet cq fijnstof te organiseren op verschillende (drukke) locaties in de gemeente, in het bijzonder op locaties waar bewoners hun zorgen hebben geuit over luchtkwaliteit (zie bijlage 1), zodat een goed beeld kan worden gevormd van de luchtkwaliteit in onze gemeente;
2.    Onderzoek te doen naar mogelijke beleidskeuzes en maatregelen die de gemeente kan nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren;
•    daarbij ervaringen van andere gemeenten die al maatregelen hebben getroffen mee te nemen;
•    zowel de juridische mogelijkheden, (maatschappelijke) effecten en kosten als verwachte effecten op de luchtkwaliteit van de verschillende maatregelen te beschrijven;
•    in dit onderzoek in ieder geval de mogelijke maatregelen zoals genoemd in bijlage 2 te betrekken;
3.    In het najaar de gemeenteraad te informeren over:
•    de eerste uitkomsten van het onder 2. genoemde onderzoek;
•    de wijze en locaties waarop de onder 1. genoemde metingen zullen worden uitgevoerd;
•    de kosten voor het (laten) uitvoeren van deze metingen, voor zover deze niet binnen de reguliere budgetten van LO kunnen worden opgevangen;
4.    Voor de zomernota 2017 met een beleidsvoorstel ‘schone lucht’ te komen, waarin op basis van de metingen en beleidsonderzoek de voor Enschede meest effectieve en wenselijke maatregelen worden voorgenomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bijlage 1:
Locaties waar bewoners recent zorgen hebben geuit over luchtkwaliteit

A. Kuipersdijk (ivm doorgaand noord-zuid verkeer door de binnenstad);
B. Noordelijke singels (ivm verkeersdrukte);
C. Oldenzaalzestraat in Lonneker (ivm verkeersdrukte);
D. Direkte omgeving A35/N35 (ivm snelwegverkeer);
E. Eekmaat-West (ivm vele hout- en kolenkachels in omgeving) (motiemarkt zomernota 2016);
F. Fietsers die met name bij verkeerslichten en langs drukke wegen last hebben van uitlaatgassen van brommers, scooters en snorfietsen (motiemarkt zomernota 2016);

Bijlage 2:
Mogelijke maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren

A. Het invoeren van één of meerdere autoloze zondagen, bijvoorbeeld tijdens evenementen als de Singelloop, Enschede Marathon en Batavierenrace.
B. In overleg met scholen gezonde fietsroutes naar school aan te wijzen, het halen en brengen van kinderen per fiets te stimuleren, en eventuele zoen/ en zoefstroken op enige afstand van de betreffende school te leggen zodat brengen van kinderen met de auto wordt ontmoedigd;
C. Het weren van niet-elektrische scooters, brom- en snorfietsen uit de binnenstad en van fietspaden;
D. Prioriteit van verdere realisatie van de fietsvisie te leggen bij het realiseren van het zogenaamde ontvlochten netwerk, doorgaande fietsroutes die niet langs de hoofdverkeerswegen liggen;
E. Bij de eerstvolgende aanbesteding voor het lokale OV (of indien mogelijk eerder), alsmede bij de aanbesteding voor aanvullend vervoer, te zorgen dat met de elektrische bussen/voertuigen wordt gereden;
F. Het weren van doorgaand vrachtverkeer uit het stedelijk gebied;
G. Het uitbreiden van binnenstadsdistributie naar wijkcentra, zodat er zo min mogelijk (zwaar) vrachtverkeer in de woonwijken hoeft te zijn;
H. Van het gehele binnensingelgebied een 30km-zone te maken;
I. Het invoeren van een milieuzone in delen van de stad;
J. Doorgaand autoverkeer door de binnenstad te ontmoedigen, door o.a. het tegengaan van de veelgebruikte ‘sluiproute’ Kuipersdijk – Mooienhof – Oldenzaalsestraat;
K. Het invoeren van het “Groningse model” voor bereikbaarheid van het binnensingelgebied: Het opdelen van het binnensingelgebied in verschillende zones, waarbij elke zone vanaf de singel voor autoverkeer bereikbaar is, maar er geen direct autoverkeer tussen de verschillende zones onderling mogelijk is (motiemarkt 2015);
L. Het opnemen van regels in de APV betreffende het gebruik van hout- en kolenkachels, bijvoorbeeld verplichten van rookfilters;

Agenda


Nieuwjaarsbijeenkomst
Gemeente Enschede
ma 8 jan, 20.00 - 22.00 - Saxion
M.H. Tromplaan 28 - Enschede

Nieuwjaarsreceptie 
GroenLinks Enschede
do 11 jan, 20.00 - Het Paradijs
Nicolaas Beetsstraat 48 - Enschede

Fractieoverleg
vr 12 jan, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 @ReneDamkot Dank voor je reactie; dat is bij ons weten een instelling van mailchimp, maar wij zullen er nog eens naar kijken. 👍🏻
12hreplyretweetfavorite
AnitaSempel RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t.co/QILkbeshps
JelleKort Burgemeester zal zich naar aanleiding van de stadsdialoog vuurwerk maximaal inzetten voor vuurwerkvrije zones #Enschede
GroenLinks053 RT @suzanne_GL: Bij #AOLeefomgeving vraagt @groenlinks ook aandacht voor #BeerputNederland. Hoeveel invloed hebben vervuilende bedrijven op…
GroenLinks053 37e Congres GroenLinks. Schrijf het alvast in je agenda: op zondag 25 februari 2018 vindt het 37e congres van Groen… https://t.co/5ApbaPc5Kr
AnitaSempel RT @suzanne_GL: Na alle ontbossing die ik in Indonesië heb gezien, ben ik blij dat Nederland zich nu hard gaat maken voor een stop op #palm
AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.