Motie ingediend in de raadsvergadering van 14 november 2016
Motie ingediend door GL
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2016, besprekende het raadsvoorstel 'Concept-Programmabegroting 2017-2020';

Constaterende dat:
• De gemeente Enschede o.l.v. onze burgemeester (belast met de brede zorgplicht ex art. 170 Gemeentewet) integraal werk wil maken van 'Goed Bestuur';
• Dit betekent dat 'in een veilige omgeving, gebaseerd op vertrouwen, rechtvaardige besluiten worden genomen, waarbij participatie van inwoners mogelijk wordt gemaakt en de dienstverlening op orde is' (PB 2017, p. 86);
• Goed Bestuur niet uit structuren en regels volgt, maar samenhangt met een hierbij passende bestuurs- en organisatiecultuur;
• Een intensiever samenspel tussen college, raad en organisatie onderling, en vooral ook in interactie met de Enschedeërs, deze cultuur kan en moet bevorderen;

Overwegende dat:
• De burgemeester zijn zorgplicht alleen kan vervullen indien hij kan rekenen op 100% inzet en ondersteuning van de gemeentesecretaris en de raadsgriffier;
• Houding, gedrag en beleid van Raad, College én ambtelijke organisatie hierop moeten aansluiten;
• De gemeentesecretaris een enthousiasmerende voorbeeldfunctie moet kunnen vervullen en als geen ander scherp en alert moet zijn op mogelijkheden om 'Goed Bestuur' in Enschede te bevorderen;

Spreekt de verwachting uit dat:
• Vanwege het vertrek van de huidige gemeentesecretaris dhr. Meijs in januari a.s., in de procedure van opvolging het College uitgaat van de vereisten die 'Goed Bestuur' aan de nieuwe gemeentesecretaris stelt, zowel als algemeen directeur van de organisatie, als in zijn of haar rol van eerste adviseur van het College, als ook in die van ambtelijk boegbeeld naar inwoners, gemeenteraad en partners;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

 

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.