Motie ingediend in de raadsvergadering van 14 november 2016
Motie ingediend door GL
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2016, besprekende het raadsvoorstel 'Concept-Programmabegroting 2017-2020';

Constaterende dat:
• De gemeente Enschede o.l.v. onze burgemeester (belast met de brede zorgplicht ex art. 170 Gemeentewet) integraal werk wil maken van 'Goed Bestuur';
• Dit betekent dat 'in een veilige omgeving, gebaseerd op vertrouwen, rechtvaardige besluiten worden genomen, waarbij participatie van inwoners mogelijk wordt gemaakt en de dienstverlening op orde is' (PB 2017, p. 86);
• Goed Bestuur niet uit structuren en regels volgt, maar samenhangt met een hierbij passende bestuurs- en organisatiecultuur;
• Een intensiever samenspel tussen college, raad en organisatie onderling, en vooral ook in interactie met de Enschedeërs, deze cultuur kan en moet bevorderen;

Overwegende dat:
• De burgemeester zijn zorgplicht alleen kan vervullen indien hij kan rekenen op 100% inzet en ondersteuning van de gemeentesecretaris en de raadsgriffier;
• Houding, gedrag en beleid van Raad, College én ambtelijke organisatie hierop moeten aansluiten;
• De gemeentesecretaris een enthousiasmerende voorbeeldfunctie moet kunnen vervullen en als geen ander scherp en alert moet zijn op mogelijkheden om 'Goed Bestuur' in Enschede te bevorderen;

Spreekt de verwachting uit dat:
• Vanwege het vertrek van de huidige gemeentesecretaris dhr. Meijs in januari a.s., in de procedure van opvolging het College uitgaat van de vereisten die 'Goed Bestuur' aan de nieuwe gemeentesecretaris stelt, zowel als algemeen directeur van de organisatie, als in zijn of haar rol van eerste adviseur van het College, als ook in die van ambtelijk boegbeeld naar inwoners, gemeenteraad en partners;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
do 22 juni, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
vr 30 juni, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 4 juli, 20.00 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 14 juli, 13.00 - Stadhuis

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @rivm: Het blijft warm de komende dagen:extra zorg voor ouderen en zieken Het hitteplan is geactiveerd in midden en zuid NL https://t.co
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
GroenLinks053 RT @WarrisGL: GroenLinks wil meer ondersteuning voor boeren die Bio willen gaan, ook in Oss. https://t.co/R367BAvKpL via @trouw
GroenLinks053 RT @SE053: Vandaag start de aanleg van de fietsstraat in Usselerweg, gedeelte tussen de Pathmossingel en de Dr. Kosterstr/Buitenweg, t/m 30…
GroenLinks053 Alvast een warm welkom 😀☀️ https://t.co/7mYOVvlIqd
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.