Motie ingediend in de raadsvergadering van 19 december 2016
Motie ingediend door GL, SP, EA
Motie aangenomen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 19 december 2016, besprekende het “Nieuw Enschedees Welzijn”,

Constaterende dat;
•    Het welzijnswerk samen met de voorliggende voorzieningen de zogenaamde 0e lijn beslaat.
•    De 0e lijn momenteel 10% van het totale wmo-budget beslaat en dit, in het kader van de transformatie, in 2020 moet worden omgebogen naar 20%.
•    Het welzijnswerk de meest laagdrempelige wmo-voorziening is en niet alleen laagdrempelige ondersteuning biedt, maar als doorverwijzer naar voorliggende voorziening ook een cruciale rol speelt in de transformatie.
•    De transformatie op den duur de (Rijks)bezuinigingen die zijn doorgevoerd op de wmo en de jeugdhulp op zullen moeten vangen.
•    Er momenteel welzijnsaanbieders uit geheel andere delen van het land werkzaam zijn in Enschede.
•    Enschede is gemeente is met typische streek culturele elementen zoals het “noaberschap” en de ons-kent-ons benadering.
•    Inwoners en partners hebben aangegeven dat er behoefte is aan een integrale en duurzame welzijnswerkaanpak.
•    In de nota Nieuwe Enschedees Welzijn valt te lezen dat het college kiest voor een overeenkomst met meerdere optiejaren.
•    Er in Nederland reeds gemeenten zijn die eisen opnemen in hun bestek met betrekking tot de lokale context.

Overwegende dat;
•    De 0e lijns zorg het fundament van de transformatie is en het succes van het welzijnswerk daardoor ook sterk samenhangt met het slagen van de transformatie.
•    Het opbouwen van een netwerk en het leren kennen van allerlei organisaties en voorliggende voorzieningen in Enschede een vertragende werking heeft gehad op het welzijnswerk.
•    Welzijnsaanbieders uit andere delen van het land over het over het algemeen weinig bekendheid genieten in Enschede.
•    Het gewenningsproces dat welzijnsaanbieder uit andere delen van het land hebben doorgemaakt een vertragende werking heeft gehad op het proces.  
•    Overeenkomsten met meerdere optiejaren dit vertragende proces slechts minder frequent maken, maar niet voorkomen.

Roept het college op;
•    Bij het vaststellen van het bestek voor de maatschappelijke aanbesteding flexibel wijkwelzijnswerk eisen te stellen met betrekking tot aansluiting bij de lokale context, zoals o.a.:
o    het hebben van kennis van de lokale sociale kaart vanaf het ingaan van de opdracht,
o    bij de start van de overeenkomst beschikken over een lokaal en regionaal netwerk dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de bewoners.
o    het sensitief zijn ten opzichte van de typische streek-culturele elementen

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

 

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
22hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.