Motie ingediend in de raadsvergadering van 13 maart 2017
Motie ingediend door GL, SP en EA
Motie verworpen


De raad van Enschede, bijeen op maandag 13 maart 2017, besprekende “Implementatie aanpassing Ondersteuning bij het Huishouden”,

Constaterende dat:

• Het college de gemeenteraad geen besluit vraagt met betrekking tot de beleidskeuze scenario’s maar de raad voorstelt in te stemmen met de beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden die tot de bevoegdheid van het college horen;
• Het college met deze beleidsregels het resultaat “schoon en leefbaar huis” wil concretiseren door ruimten, activiteit en frequenties aan te geven en daarbij de factor “tijd” niet wil opnemen;
• Het aanpassen van het beleid voor 2017 naar verwachting 2,4 miljoen zal kosten en deze kosten in 2018 zullen oplopen naar 3 a 6 miljoen;
• De Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken heeft gedaan over de Ondersteuning bij het Huishouden;
• Er sinds de uitspraken van de CRvB verschillende rechtszaken zijn geweest over de factor “tijd”;
• Het college voorstelt de ruimten, activiteiten en frequenties te concretiseren op basis van het HHM-rapport;
• Gemeente Utrecht op basis van het HHM-rapport basismodules en aanvullende modules met urenindicaties aanbiedt;
• Het voorgestelde beleid van resultaatfinanciering juridisch niet zeker is;
• Het toekennen van uren op basis van het HHM-rapport waarbij wordt gewerkt met een basismodule en aanvullende modules juridisch wel zeker is;

Overwegende dat:

• Het college de gemeenteraad met dit voorstel tot ‘instemmen’ de raad niet de mogelijkheid geeft om volledig te kiezen en ook niet de mogelijkheid biedt om een amendement op de beleidskeuze in te brengen in de raadsvergadering;
• De term ‘instemmen’ formeel gelijk staat aan het door de raad afzien van het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij een voorgenomen collegebesluit (beleidsregels en BMO);
• Indien toch een zienswijze door de raad wordt ingebracht, dit via een motie gebeurt;
• Het door het college ingewonnen advies van Damsté aangeeft dat de factor “tijd” in de beschikking moet worden opgenomen;
• Het advies van Pels Rijken aan de gemeente Hengelo aangeeft dat het niet ondenkbaar is dat jurisprudentie zal worden aangepast;
• Sinds de uitspraken van de CRvB alle rechtbanken in Nederland, die zich hebben uitgesproken over de factor “tijd”, zonder uitzondering hebben geoordeeld dat de factor “tijd” moet worden opgenomen in de beschikking;
• Het uitermate belangrijk is dat er voorzichtig wordt omgesprongen met zorggeld;
• Het indiceren op uren niet duurder is dan het indiceren op resultaat;
• Door te kiezen voor een juridisch houdbaar systeem, we niet het risico lopen op korte termijn opnieuw ons beleid aan te moeten passen en opnieuw kosten te moeten maken;

Roept het college op

• Bij de Ondersteuning bij het Huishouden te indiceren in uren op basis van basismodules en aanvullende modules; 
• Hiertoe de beleidsregels en de het besluit overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda


Nieuwjaarsbijeenkomst
Gemeente Enschede
ma 8 jan, 20.00 - 22.00 - Saxion
M.H. Tromplaan 28 - Enschede

Nieuwjaarsreceptie 
GroenLinks Enschede
do 11 jan, 20.00 - Het Paradijs
Nicolaas Beetsstraat 48 - Enschede

Fractieoverleg
vr 12 jan, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 @ReneDamkot Dank voor je reactie; dat is bij ons weten een instelling van mailchimp, maar wij zullen er nog eens naar kijken. 👍🏻
12hreplyretweetfavorite
AnitaSempel RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t.co/QILkbeshps
JelleKort Burgemeester zal zich naar aanleiding van de stadsdialoog vuurwerk maximaal inzetten voor vuurwerkvrije zones #Enschede
GroenLinks053 RT @suzanne_GL: Bij #AOLeefomgeving vraagt @groenlinks ook aandacht voor #BeerputNederland. Hoeveel invloed hebben vervuilende bedrijven op…
GroenLinks053 37e Congres GroenLinks. Schrijf het alvast in je agenda: op zondag 25 februari 2018 vindt het 37e congres van Groen… https://t.co/5ApbaPc5Kr
AnitaSempel RT @suzanne_GL: Na alle ontbossing die ik in Indonesië heb gezien, ben ik blij dat Nederland zich nu hard gaat maken voor een stop op #palm
AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.