Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door D66, GroenLinks, BBE en CU
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekende het raadsvoorstel “Zomernota 2017”,

Constaterende dat:
1. Gemeente en Stadsbank bij schuldhulpverlening zijn overgestapt op een beleidstheorie op basis van het boek “Schaarste” en mobility mentoring waarin aangetoonde gedragseffecten en positieve stimulansen een belangrijke rol spelen;
2. De zomernota pagina 30 de volgende sturingsmaatregelen voor uitstroom bijstand voorstelt:
a. “Daarnaast voeren we caseloads in met resultaatsafspraken over plaatsingen voor adviseurs werk en het job-ready maken door werkzoekende-begeleiders. Hierbij zal eveneens gestuurd worden op de inzet van handhaving (sollicitatie en re-integratie plichten). Stimuleren en activeren staan voorop maar drang en dwang zullen dus nadrukkelijk in worden gezet om uitstroom naar werk te realiseren”;
b. “We gaan de RAP methodiek voor het rechtmatigheidsdeel inzetten over de volledige breedte van het bestand om te beoordelen of cliënten nog terecht
in de uitkering zitten en voor het juiste bedrag.”
c. “We willen een onderzoek doen naar de effecten van inkomensafhankelijke regelingen op de prikkel en motivatie om uit te stromen uit de bijstand.”

Overwegende dat:
1. Het waardevol is om te kijken of genoemde schaarstetheorie ook kan worden ingevoerd bij Werkplein als onderdeel van de Enschedese Arbeidsmarktaanpak (EAA);
2. Genoemde passages uit de zomernota juist tegen de schaarstetheorie in werken.

Draagt het college op:
1. Te onderzoeken of het zinvol en effectief is genoemde schaarstetheorie ook in te voeren bij Werkplein;
2. In de tussentijd geen maatregelen zoals genoemde sturingsmaatregelen uit de zomernota te nemen; (vervallen)
3. De uitkomsten van het onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad vóór de volgende programmabegroting en arbeidsmarktaanpak.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.