Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door D66 en GroenLinks
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekend het raadsvoorstel Zomernota 2017

Constaterende dat:

 • Buurtbemiddeling werkt met de inzet van vrijwilligers die bemiddelen bij burenruzies, onder begeleiding van één coördinator
 • Gemeente Enschede sinds 2014 experimenteert met het instrument Buurtbemiddeling in Stadsdeel Oost
 • In 2017 men ook is gestart met Buurtbemiddeling in Twekkelerveld en Centrum
 • De kosten voor dit initiatief nu worden gedeeld door de woningcorporaties en Stadsdeel Oost.

  Overwegende dat:
 • De resultaten en ervaringen van Buurtbemiddeling erkend zeer positief zijn
 • Buurtbemiddeling in de afgelopen jaren zijn meerwaarde daarmee ruimschoots bewezen heeft
 • Het goed zou zijn om te onderzoeken hoe Buurtbemiddeling ook in de rest van Enschede ingezet kan worden
 • De (financiële) voordelen van buurtbemiddeling, naast bij de gemeente, voornamelijk landen bij partners als woningcorporaties, politie, verzekeraars en welzijnsorganisaties
 • Het daarom goed is om de kosten van Buurtbemiddeling zoveel mogelijk te delen met partners die van de baten meegenieten, mede om hen inhoudelijk aan boord te hebben

  Draagt het college op:
 • Buurtbemiddeling actief te ondersteunen om haar activiteiten (gefaseerd) in heel Enschede op te starten
 • In te zetten om de kosten hiervan als gemeente met zoveel mogelijk partners te delen, en hiervoor Buurtbemiddeling te ondersteunen bij het vinden van inhoudelijke en financiële ondersteuning van partners en verwijzers.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.