Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door D66 en GroenLinks
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekend het raadsvoorstel Zomernota 2017

Constaterende dat:

 • Buurtbemiddeling werkt met de inzet van vrijwilligers die bemiddelen bij burenruzies, onder begeleiding van één coördinator
 • Gemeente Enschede sinds 2014 experimenteert met het instrument Buurtbemiddeling in Stadsdeel Oost
 • In 2017 men ook is gestart met Buurtbemiddeling in Twekkelerveld en Centrum
 • De kosten voor dit initiatief nu worden gedeeld door de woningcorporaties en Stadsdeel Oost.

  Overwegende dat:
 • De resultaten en ervaringen van Buurtbemiddeling erkend zeer positief zijn
 • Buurtbemiddeling in de afgelopen jaren zijn meerwaarde daarmee ruimschoots bewezen heeft
 • Het goed zou zijn om te onderzoeken hoe Buurtbemiddeling ook in de rest van Enschede ingezet kan worden
 • De (financiële) voordelen van buurtbemiddeling, naast bij de gemeente, voornamelijk landen bij partners als woningcorporaties, politie, verzekeraars en welzijnsorganisaties
 • Het daarom goed is om de kosten van Buurtbemiddeling zoveel mogelijk te delen met partners die van de baten meegenieten, mede om hen inhoudelijk aan boord te hebben

  Draagt het college op:
 • Buurtbemiddeling actief te ondersteunen om haar activiteiten (gefaseerd) in heel Enschede op te starten
 • In te zetten om de kosten hiervan als gemeente met zoveel mogelijk partners te delen, en hiervoor Buurtbemiddeling te ondersteunen bij het vinden van inhoudelijke en financiële ondersteuning van partners en verwijzers.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.