Amendement ingediend in de raadsvergadering van 9 oktober 2017
Amendement ingediend door GroenLinks en PVDA
Amendement verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober besprekende het Voornemen tot het oprichten van de Stichting Werkgeverstaken P-Wet Enschede (SWPE) (Corsanummer 1700068181).

Constaterende dat:
• Het College van B&W middels voorliggend raadsvoorstel voorstelt een eigen stichting op te richten ten behoeve van de werkgeverstaken in het kader van de Participatiewet;
• Overwegingen om deze niet aan te stellen bij de gemeente Enschede niet wordt gekozen vanwege het feit dat dit een "dure optie met risico's voor langlopende financiële verplichtingen (wettelijke en bovenwettelijke WW en hogere loonkosten)" is;
• Capra Advocaten, zoals aangegeven in de memo van wethouder Weiman aan de leden van de Raad op 4 oktober 2017, stelt dat "er een goede kans is dat de stichting op basis van haar huidige conceptstatuten als onderdeel van de openbare dienst moet worden gezien".

Overwegende dat:
• Het wenselijk is dat medewerkers die een arbeidsovereenkomst bij de gemeente krijgen zoveel mogelijk op gelijke wijze worden beloond als collega's, ongeacht de wijze waarop dit organisatorisch is geregeld;
• Het realiseren van een nieuwe stichting met als doel arbeidsrechtelijke verplichtingen te omzeilen moreel onjuist is;
• Van een gemeente een voorbeeldfunctie verwacht mag worden als het gaat om eerlijke beloning van medewerkers.

Besluit:
1. Beslispunt 2 te wijzigen in:
"Bij de oprichting van de Stichting Werkgeverstaken P-wet Enschede (SWPE) de bedenking te uiten over de voorgenomen toepassing van arbeidsvoorwaarden en de wens te uiten dat de stichting niet tot haar werkwijze mag hebben arbeidsrechtelijke verplichtingen zoals gelden voor medewerkers van de gemeente Enschede te omzeilen, gehoord en gelezen bovenstaande constateringen en overwegingen."

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.