Amendement ingediend in de raadsvergadering van 9 oktober 2017
Amendement ingediend door GroenLinks en EnschedeAnders
Amendement aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober 2017, besprekende het raadsvoorstel Waterproof Enschede, Zwembadvisie Enschede 2012 – 2050.

Constaterende dat:

 • Het college voorstelt te kiezen voor scenario 2 “behoeften en trends” zoals beschreven in de zwembadvisie te kiezen.
 • In scenario 2 niet alleen de ruimte maar ook de tijd die overblijft voor recreatief zwemmen en baanzwemmen sterk beperkt wordt.
 • Er in de zwembadvisie gebruik is gemaakt van een behouden bezoekersprognose, waarbij uit wordt gegaan van een flinke afname van het aantal recreatieve zwemmers en baanzwemmers.
 • In scenario 2 geen specifieke zwemmogelijkheden voor peuters en kleuters zijn opgenomen.
 • Uit onderzoek van het Mulier Instituut uit 2016 blijkt dat Enschede over voldoende zwemwater beschikt, maar er geen overcapaciteit is.
 • In datzelfde onderzoek te lezen valt dat de toekomstige vraag naar zwemmen zich niet eenvoudig laat voorspellen, maar dat de veranderende samenstelling van de Enschedese bevolking (min of meer gelijkblijvend aantal kinderen, meer ouderen en minder volwassenen in een druk bezette levensfase), maakt dat de vraag naar zwemmen en zwemles niet veel zal veranderen.
 • Er is het voorstel uit wordt gegaan van een GPR van 8 bij de verdere uitwerking van de zwembadvisie. Daarnaast worden verdere duurzaamheidsmaatregelen genoemd, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat duurzaamheidsmaatregelen binnen de financiële kaders moeten passen.
 • In de zwembadvisie uit wordt gegaan van een zwembad dat gebruik maakt van aardgas voor de opwarming van zwemwater.
 • Zwembaden één van de grootste energievragers binnen de bebouwde kom zijn.
 • De zwembadvisie geen inzicht geeft in de eventuele meerkosten van het realiseren van een energieneutraal en/of aardgasloos zwembad.

Overwegende dat:

 • Een hoge kwaliteit openbare voorziening alle doelgroepen in de Enschedese samenleving zou moeten bedienen.
 • Het niet ondenkbaar is dat het nieuwe zwembad zoals beschreven in scenario 2 straks onvoldoende plek biedt aan alle inwoners van Enschede die willen zwemmen.
 • Met name voor jonge kinderen recreatief zwemmen van belang is om bekend te raken met zwemmen.
 • Veel, met name oudere, mensen baanzwemmen gebruiken als een laagdrempelige en toegankelijk manier om te sporten.
 • Op basis van de vergelijking die het Mulier Instituut maakt met soortgelijke gemeentes, we kunnen concluderen dat we met scenario 2 straks fors minder zwemwater hebben dan soortgelijke steden (Groningen, Tilburg, Nijmegen, Zwolle, Arnhem).
 • De raad momenteel niet in staat wordt gesteld een afgewogen keuze te maken betreffende de duurzaamheidsambitie van het nieuwe zwembad.

Besluit om:

 • Het volgende punt aan het dictum toe te voegen: “5. Een second opinion uit te voeren naar de bezoekersprognose. Bij het programma van eisen met het voorstel te komen voor aanvullende duurzaamheidsvoorstellen waaronder GPR 9, energieneutraal en aardgasloos bouwen. Daarnaast de mogelijkheid om met scenario 2 als uitgangspunt niet alleen het sport- en verenigingszwemmen, maar ook het recreatief zwemmen en baanzwemmen voldoende zwemwater te bieden, verder uit te werken.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.