Amendement ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• Het college in de keuzenota diverse voorstellen voor structurele bezuinigingen vanaf 2015 doet;
• Armoedebeleid en andere sociale thema's, alsmede cultuur, fors worden getroffen door de voorgestelde bezuinigingsrichtingen;
• Jaarlijks, naast het innovatiefonds, bijna 4 miljoen euro wordt uitgegeven aan ondersteuning van bedrijven, versterking economische structuur en innovatie en ondernemerschap;
• Effectiviteit en concreet rendement van dit economisch beleid moeilijk in beeld kan worden gebracht;
• Incidentele afschrijvingen, met name op het grondbeleid, de grootste oorzaak zijn van de slechte financiële positie (zeer lage weerstandscapaciteit) waarin de gemeente Enschede zich momenteel bevindt;
• De gemeenteraad met het vaststellen van de programmabegroting 2013-2016 een spaarprogramma heeft ingevoerd om het weerstandsvermogen aan te vullen;

overweegt dat:
• Minima en sociaal zwakkeren zoveel mogelijk dienen te worden ontzien bij de bezuinigingsopgaven van de gemeente;
• Een stevige culturele infrastructuur van groot belang is voor de aantrekkelijkheid van Enschede als woon- en werkstad;
• De culturele sector wel een bijdrage aan de bezuinigingen kan leveren maar met de voorgestelde korting van 1,8 miljoen euro te zwaar wordt getroffen;
• Van vrijwel alle gemeentelijke diensten en taken een bijdrage in de bezuinigingen wordt gevraagd en daarom ook het economisch beleid niet buiten schot kan blijven;
• Door middel van incidentele stortingen in de algemene reserve het weerstandsvermogen kan worden verbeterd en daardoor het spaarprogramma kan worden verlaagd;

besluit:
• Aan beslispunt 3 van het dictum toe te voegen: "met dien verstande dat:
A. De volgende bezuinigingsvoorstellen uit de keuzenota niet uit te voeren:
• armoedebeleid en inkomensondersteuning;
• maatschappelijke opvang;
• dienstverlening werkplein;
• herinrichten woonlasten;
• verminderen kwijtschelding;
B. De bezuinigingsopgave cultuur te verlagen tot maximaal 1 miljoen euro in 2017;
C. Als alternatieve dekking de volgende bezuinigingsopties te onderzoeken:
• de taakstelling op verkeersonderzoek en mobiliteitsmanagement te verhogen tot 500.000 euro structureel;
• een taakstelling van 20% op de budgetten dienstverlening aan ondernemers, versterking economische structuur en innovatie en ondernemerschap;
• onttrekkingen uit het innovatiefonds en/of de reserves msi;
D. Bovenstaande te verwerken in de programmabegroting 2014-2017;

en gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.