Amendement ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Amendement mede ondertekend door PvdA, BBE, CDA, SP, ES

Amendement aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 30 september 2013, besprekend raadsvoorstel 16868, de Keuzenota 2015-2017,

Constaterende dat:
1. in de Keuzenota 2015-2017 het kader wordt geschets dat moet leiden tot de invulling van de bezuinigingsopgave voor een sluitende meerjarenbegroting 2015-2017,
2. hierin ook zijn opgenomen een voorstel voor bezuiniging van 2 miljoen euro op het armoedebeleid.

Overwegende dat:
1. mede door de economische crisis een toenemend aantal mensen is aangewezen op voorzieningen uit het armoedebeleid;
2.een goed armoedebeleid met gerichte maatregelen door de raad steeds als elementaire voorziening is beschouwd;
3. bezuinigingen in deze sfeer direct mensen raken die, al dan niet tijdelijk, op onze steun en solidariteit zijn aangewezen;
4. de raad inhoudelijk geen keuzes heeft gemaakt die deze bezuiniging rechtvaardigen of onderbouwen;
5. op dit moment nog niet bekend is in hoeverre efficiencymaatregelen in organisatie en uitvoering kunnen leiden tot lagere kosten zonder het voorzieningenniveau aan te tasten.

Besluit:
De bezuinigingsrichtingen armoedebeleid te schrappen uit de Keuzenota en daarmee uit de bezuinigingsopties voor de Programmabegroting 2014-2017.

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Gezocht kandidaat gemeenteraadsleden #GroenLinks #Enschede! Meer informatie vind je hier: https://t.co/WLonsGY38i https://t.co/52IuQHdoyK
GroenLinks053 @RKDRE Dankjewel! 😉
GroenLinks053 Vacature stage GroenLinks Europa https://t.co/L2JxUkxhQ2 via @groenlinks
RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2
GroenLinks053 Mantelzorgbeleid in de knel? Lees hier het artikel van @AnitaSempel - https://t.co/fAlxxMD6JD - #groenlinks #enschede #raad053 #linksvoor

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.