Amendement ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Amendement mede ondertekend door PvdA, BBE, CDA, SP, ES

Amendement aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 30 september 2013, besprekend raadsvoorstel 16868, de Keuzenota 2015-2017,

Constaterende dat:
1. in de Keuzenota 2015-2017 het kader wordt geschets dat moet leiden tot de invulling van de bezuinigingsopgave voor een sluitende meerjarenbegroting 2015-2017,
2. hierin ook zijn opgenomen een voorstel voor bezuiniging van 2 miljoen euro op het armoedebeleid.

Overwegende dat:
1. mede door de economische crisis een toenemend aantal mensen is aangewezen op voorzieningen uit het armoedebeleid;
2.een goed armoedebeleid met gerichte maatregelen door de raad steeds als elementaire voorziening is beschouwd;
3. bezuinigingen in deze sfeer direct mensen raken die, al dan niet tijdelijk, op onze steun en solidariteit zijn aangewezen;
4. de raad inhoudelijk geen keuzes heeft gemaakt die deze bezuiniging rechtvaardigen of onderbouwen;
5. op dit moment nog niet bekend is in hoeverre efficiencymaatregelen in organisatie en uitvoering kunnen leiden tot lagere kosten zonder het voorzieningenniveau aan te tasten.

Besluit:
De bezuinigingsrichtingen armoedebeleid te schrappen uit de Keuzenota en daarmee uit de bezuinigingsopties voor de Programmabegroting 2014-2017.

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
do 22 juni, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
vr 30 juni, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 4 juli, 20.00 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 14 juli, 13.00 - Stadhuis

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @rivm: Het blijft warm de komende dagen:extra zorg voor ouderen en zieken Het hitteplan is geactiveerd in midden en zuid NL https://t.co
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
GroenLinks053 RT @WarrisGL: GroenLinks wil meer ondersteuning voor boeren die Bio willen gaan, ook in Oss. https://t.co/R367BAvKpL via @trouw
GroenLinks053 RT @SE053: Vandaag start de aanleg van de fietsstraat in Usselerweg, gedeelte tussen de Pathmossingel en de Dr. Kosterstr/Buitenweg, t/m 30…
GroenLinks053 Alvast een warm welkom 😀☀️ https://t.co/7mYOVvlIqd
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3
GroenLinks053 RT @eenvandaag: Na het stuklopen van de formatie heeft @JesseKlaver een grote kater, maar: "We kunnen dit niet steunen" https://t.co/k4lKRU

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.