Motie ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• De keuzenota voorstellen tot ingrijpende structurele bezuinigingen vanaf 2015 bevat;
• Hierin in veel gevallen basale informatie ontbrak, zoals:
• de betekenis van bezuinigingsvoorstellen;
• consequenties van het eventueel doorvoeren van bezuinigsingsvoorstellen en
• aanwijzingen of onderbouwing voor verwachtingen die het College in de keuzenota uitspreekt;
• Een aanvullende brief op de keuzenota is gestuurd door het College;
• Raadsfracties technische vragen hebben gesteld, welke tijdig zijn beantwoord;
• Als reactie op de motie ‘Welzijn in breder perspectief’, het College een notitie en een randprogramma heeft ingezet om de Raad te informeren;
• De Raad na een hoge tijdsinvestering om alle informatie te verzamelen en uit te wisselen, op veel bezuinigingsvoorstellen nog geen of onvolledige beschikking bleek te hebben over genoemde basale informatie;
• De ambtelijke organisatie heeft toegezegd om deze informatie te verstrekken in reactie op schriftelijke vragen te zullen verstrekken;
• De Raad op 27 mei 2013 de motie ‘Doelmatigheid en doeltreffendheid meewegen’ heeft aangenomen;
• In paragraaf 1.6 van de keuzenota staat vermeld dat eerdere moties van de raad uitgevoerd zijn en betrokken zijn bij de opstelling van de keuzenota;
• In de nota hiervan niets is terug te vinden;

overweegt dat:
• Om goede beslissingen te kunnen nemen het noodzakelijk is dat de Raad tijdig, juist, volledig en overzichtelijk geïnformeerd wordt;
• Het college een actieve informatieplicht heeft en het niet de bedoeling kan zijn dat de raad de meest basale informatie via technische vragen en ambtelijke bijstand moet achterhalen;
• Bij de stresstest (januari 2013) al is geadviseerd om een aparte paragraaf bezuinigingen in de begroting op te nemen;
• Bij de stresstest tweede fase (september 2013) de rekeningencommissie heeft uitgesproken dat de uitwerking van keuzes met structurele doorwerking op de flexibiliteit van de gemeentefinanciën meegewogen en dus in beeld moet worden gebracht;

draagt het college op:
• Twee weken voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting 2014-2017:
1. "een uitgewerkt plan aan de Raad te overleggen waarin het College aangeeft hoe de motie d.d. 27 mei 2013 praktisch wordt ingevuld in de toekomst;
2. Bij elk bezuinigingsvoorstel dat het College in de concept programmabegroting opneemt (in een aparte paragraaf bezuinigingen), de volgende vragen te beantwoorden:
A. Wat houdt de voorgestelde bezuiniging concreet in op productniveau (activiteiten en kosten?
B. Welke consequenties zijn er op programmaniveau (maatschappelijke effecten, indicatoren, doelstellingen)?
C. Welke aanwijzing en/of onderbouwing heeft het College voor de uitgesproken verwachtingen met betrekking tot de gevolgen van een voorgestelde bezuiniging?
D. Welke risico’s zijn er (financieel, bestuurlijk, maatschappelijk, juridisch, organisatorisch, doelgroepen) en zijn daar voorzieningen voor getroffen?
E. Hoe werken de voorgenomen keuzes uit op het vergroten van de financiële flexibiliteit van de gemeente (onderbouwing)?

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie ingediend door: GL
Motie verworpen

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.