Motie ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Motie verwopen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• De gemeenteraad in 2009, met het vaststellen van de notitie "Nieuwe Energie Voor Enschede", een aantal stevige duurzaamheidsdoelstellingen heeft gesteld, namelijk 30% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 en 20% van de Enschedese energiebehoefte wordt lokaal duurzaam opgewekt;
• Uit de tussentijdse evaluatie van ons energie- en klimaatbeleid "Kansen pakken en meters maken" blijkt dat we op 10 van de 14 subdoelen achter lopen;
• De wethouder duurzaamheid in het randprogramma van 2 september jl. aangaf dat een intensivering en bijsturing van het duurzaamheidsbeleid nodig zal zijn om de gestelde doelen te kunnen behalen;
• De wethouder duurzaamheid in hetzelfde randprogramma aangaf de doelstellingen voor 2020 als een 'stip op de horizon' te zien;
• Het college in de memo "Aanvullende info scenario's duurzaamheid" een drietal scenario's benoemt, te weten:
1. beperkte inzet op duurzaamheid, geen middelen en geen coördinatie;
2. behoud en versterk de geco√∂rdineerde aanpak, geen middelen en wel coördinatie;
3. versterken en aanjagen, extra middelen en krachtige coördinatie;

overweegt dat:
• In de memo geen beeld wordt geschetst in hoeverre het realistisch is met de verschillende scenario's de gestelde doelen te behalen;
• De gemeente als aanjager een essentiële rol heeft in o.a. het aansporen, faciliteren, adviseren en ondersteunen van burgers, bedrijven en maatschappelijke initiatieven;

spreekt uit:
• De in "Nieuwe Energie Voor Enschede" gestelde doelen niet slechts als ambitie of 'stip op de horizon' te beschouwen, maar als concrete doelstelling om in 2020 te behalen;

draagt het College op:
• Te onderzoeken wat de gemeente coördinerend en versterkend kan doen om de gestelde klimaatdoelen voor 2020 te bereiken, hierbij 'best practices' van andere gemeenten in ogenschouw te nemen en een ruwe inschatting te maken van de benodigde ambtelijke inzet en budgetten voor de periode tot 2020;
• De raad hierover voor 1 november te informeren zodat de uitkomsten kunnen worden meegenomen in de bespreking van de programmabegroting 2014-2017;

en gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.