Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel financieel kader 2014
Amendement mede ondertekend door D66, ES
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 1 juli 2013, besprekende het financieel kader 2014;

constateert dat:
• in de bezuinigingsvoorstellen voor 2014 is opgenomen het budget voor duurzaamheid te halveren tot €125.000;
• uit de tussentijdse evaluatie energie en klimaatbeleid blijkt dat er een aantal goede resultaten zijn behaald, maar dat, om de gestelde energiedoelen voor 2020 te bereiken, waarschijnlijk heroriëntatie en aanpassingen van het gevoerde beleid noodzakelijk zijn;
• in het definitieve bezuinigingsvoorstel voor 2013 de voorgestelde bezuinigingsoptie op de subsidie voor de Military niet is opgenomen en voor de Regionale doorontwikkeling van Enschede Promotie geen bedrag is opgenomen;

overweegt dat:
• een stevige inzet van de gemeentelijke organisatie nodig is om inwoners van Enschede, partners in de stad en bedrijven te bewegen te investeren in duurzaamheid;
• de gemeente hierin een inspirerende, adviserende en faciliterende rol moet hebben en duidelijk en constant beleid met daaraan gekoppelde financiering daarvoor nodig is;
• er voldoende budget en ambtelijke inzet nodig is om deze rol optimaal te kunnen vervullen en het halveren van het budget waarschijnlijk deels gevonden gaat worden in verminderen van deze inzet;
• maatschappelijke investeringen in duurzaamheid zorgen voor meer werkgelegenheid, o.a. in de renovatie van woningen en bedrijven;
• de gemeente door te bezuinigen op duurzaamheid het signaal afgeeft dat duurzaamheid geen prioriteit heeft en een aanzienlijke potentie aan maatschappelijke investeringen onbenut laat;
• de Military nooit heeft gevraagd om de door de raad gegeven extra subsidie voor 2012-2014;
• een goede Twentse samenwerking op toerisme, evenementen en promotie nodig is om ons al sterke regio te bijven profileren;
• het college in de regionale doorontwikkeling van StEP een taakstelling van €100.000 op Enschede Promotie realistisch acht;

besluit:
• de passage over een bezuiniging van €125.000 op duurzaamheid te schrappen uit het financieel kader en deze te vervangen door: ‘Er wordt €50.000,- bezuinigd op de subsidie aan de Military en Enschede Promotie krijgt een taakstelling van €75.000,- in het kader van doorontwikkeling naar een regionale functie.’

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
12hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
12hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
14hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
16hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
16hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
16hreplyretweetfavorite
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.