Motie ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel financieel kader 2014
Motie mede ondertekend door PvdA, BBE, D66, CU
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013 en besprekend raadvoorstel 1300141823, Financieel kader 2014,

Constaterende dat:
• het financieel kader 2014 een pakket bezuinigingen omvat van 10,4 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen euro structurele bezuinigingen en 4,9 miljoen euro incidentele bezuinigingen;
• in dit pakket ook begrepen zijn bezuinigingen op activiteiten en diensten gericht op welzijn, activering en maatschappelijke dienstverlening (nr 27, 28 van de bij het voorstel behorende lijst);

Overwegende dat:
• in de jaren na 2014 mogelijke verdere gemeentelijke bezuinigingen noodzakelijk zijn;
• het participatiebudget naar verwachting zal afnemen de komende jaren;
• het van belang is om mensen, die al lang geen werk hebben, te activeren;
• in de sector welzijn ook veel activiteiten plaatsvinden om mensen te activeren;
• vrijwilligerswerk deze mensen een zinvolle besteding van hun tijd kan geven;
• de sector welzijn veel ervaring heeft met vrijwilligerswerk;
• mogelijkheden onderzocht zouden moeten worden voor een kanteling van het deel meedoen uit de arbeidsmarktaanpak naar welzijn;
• een nadere visie noodzakelijk is, opdat de raad op basis daarvan na de zomer een debat kan voeren over een eventuele kanteling van het deel meedoen uit de arbeidsmarktaanpak naar welzijn.

Draagt het college op:
Nog voor de start van het politieke seizoen in september 2013 een visie uit te werken over het onderdeel ‘meedoen’ uit de huidige arbeidsmarktaanpak en daarbij tenminste in te gaan op:
• de activiteiten op het terrein van meedoen tot nu toe,
• mogelijkheden om activiteiten met als doel activering onder te brengen bij welzijnswerk,
• mogelijkheden dat vrijwilligers met een uitkering een kleine onkostenvergoeding ontvangen van de organisatie waar zij langdurig vrijwilligerswerk doen,
• de financiële gevolgen van een kanteling van het deel meedoen uit de arbeidsmarktaanpak naar welzijn.

En gaat over tot de orde van de dag.


 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.